Jump to contentRust

Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Kongresi

Recommended Posts

  • Admin
Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Kongresi

23-25 Ekim 2013 Bişkek/KIRGIZİSTAN

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

 

Binlerce yıllık geçmişi olan Türk milleti tarih boyunca birçok devlet kurmuş ve yönetmiştir. Bu tarihi süreç içerisinde Türkler yönetim açısından belli bir birikim ve zenginliğe sahip olmuşlardır. 23-25 Ekim 2013’te düzenlemeyi planladığımız bu kongrede amacımız Türk devletlerindeki yönetim geleneğinin ideal ve adil olan değerlerini ortaya koymaktır. Günümüzde devlet halk ilişkisi açısından yönetim konusunda bu zengin birikimlerin ortaya çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple konuyla ilgili değerli bilim adamlarını kongremize davet ediyor, çıkacak sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

 

INVITATION TO SYMPOSIUM

 

Turkic people with their history of millennia have founded many states and governed them. Within this historical process of governing the Turks have accumulated significant experience and richness. The objective of the symposium to be held on October 23-25, 2013 is to discuss just and ideal values of governing in Turkic states. Today it is very important to point at the rich administration know-how that may be used in government and people’s interaction. Therefore, we are inviting the scientists to the International Symposium the outcomes of which will be beneficial thanks to your contributions. 

 

23-25 октября 2013 года в г. Бишкек состоится научный конгресc на тему “Традиции государственного управления у тюрков”. На конгрессе планируется обсуждение таких тем, как: понятие государственности, особенности политического строя у тюрков, функции и обязанности правителей, взаимоотношения народа и правителей, общества и государства у тюрков и др.

К участию в работе конференции приглашаются руководители и работники министерств и ведомств, научных учреждений, научно-педагогические работники, научные сотрудники,  преподаватели, аспиранты и др. 

 

Düzenleyen Kurumlar 

 

Türk Tarih Kurumu

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Bilgi için başvurulacak web adresi:


 

Yazışmalar için kullanılacak e-mail adresi:

tdykongresi@gmail.com 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×
×
  • Create New...