Jump to contentasan-kaygy

Хунну - Сюнну - Гунны-2

Recommended Posts

8 hours ago, Peacemaker said:

yatsenko-sa-2009-27.jpg

Рис. 27. Головной убор сяньбийского происхождения из Северного Китая. Шелк, V-VI вв. н.э. Ханьчжоу, Национальный музей шёлка. № 2592 (Шёлковый Путь 2007, с. 82, № 15).

В действительности, сяньби это болгарские савиры:

Сабирите, кит. Hsien-pi, сяньби (Фиг. 5), са другото голямо и могъщо прабългарско племе и съответно военно-племенно обединение на територията на Централна Азия, които в древнокитайските летописи се знаят като Xianbei, сяньби (Ю. Тайшан) и от които произлизат дори и цели китайски династии. Съдейки не толкова по оставената от тях малка пластика и апликация, няма как да се съгласим и приемем, че те имат “примитивна номадска култура“ (Л. Гумилев), когато именно те полагат основите на тежката конница в частност и делението на войската на различни родове и видове въобще (В. Соенов); именно те държат първенството в металолеенето и металообработването, така че няма как да не бъдат признати за техническия гений на Човечеството, особено след техните недостигнати и ненадминати дълго време след това нововъведения и постижения във военно-обсадната техника (И. Добрев).

От началото на ΙV-средата на V в., заедно с други четири български племена, Hsien-pi образуват племенното обединение Wu Hu – Петте Племена, и редовно нападат Китай. Те обаче в никакъв случай не са монголи или пък монголоезични, както е най-широко разпространеното мнение за тях. За това почти неистово настояват монголските историци, без изобщо да си дават сметка, че тази проблематика изобщо не влиза в тяхната научна област, а лансираните в рамките на абсолютното им лингвистично невежество “доказателства“ са научно повече от несъстоятелни:

4) В западных летописях встречаются названия 14 гуннских племен, похоже, всем им можно найти соответствия в китайских хрониках. Большинство из них - племена из сяньби, некоторые - племена, покоренные сюнну:

(12) Sabiroi - Сюбу[sio-pok], или просто транслитерация Сяньби[sian-pie].

Выше названные 8 - возможно все были племенами Сяньби. Перечисленные за ними китайские названия можно найти в записях "Вэй шу: Гуаньши чжи"(История Вэй: записи фамилий чиновников) в главе "Нажу чжу син" [Тайшан 2012, 24].

...and the Proto-Mongolian Säbirs (Hsien-pi = Σάβιροι) [Pritsak 2013, 9-10].

Doğu Avrupa'ya gelmiş Ogur boylarından Sabirler önemli bir yer tutmaktadır. Bunların adı Orta Asya’da yaşadıkları zaman Çin kroniklerinde kaydedilmiştir. Uzmanlar Çin kroniklerinde Syanbi (hianbi, śjä-bi) biçiminde kaydedilmiş etnonimi Bizans kaynaklarındaki σαβιρ biçimiyle aynı olduğunu düşünmektedirler [Yegorov 2014, 4640].

The Hsien-pi, who took over control of Mongolia after the fall of the Hsiung-nu state, had emerged as a powerful tribal union as early as the first century b.c. The main clan of the Hsien-pi had set up their nomadic camp in south-east Mongolia and lived along the middle course of the Liao-ho river. A large number of Hsien-pi now settled in central Mongolia and over 100,000 Hsiung-nu families, who had settled there earlier, adopted their tribal name.

T’an-shih-huai, leader of the Hsien-pi tribal union, in a.d. 155 established the Hsien-pi state, which rapidly became one of the most powerful empires of its day, as powerful as the previous Hsiung-nu Empire. The Han court considered that the Hsien-pi’s horses were swifter and their weapons sharper than those of the Hsiung-nu, and the Hsien-pi, too, managed to acquire good-quality iron from the border regions of China. Their political centre, the headquarters of T’an-shih-huai, was in the south-east near the Darkhan mountains but was later moved to the former shan-’s headquarters in the Khangay mountains.6.

Between a.d. 155 and 166, T’an-shih-huai conducted a series of major military campaigns that led to the extension of Hsien-pi power over the Great Steppe as far as southern Siberia and from Ussuri to the Caspian Sea. Until the third decade of the third century a.d. the Hsien-pi state was the leading power in Central Asia [History of Civilizations 2014, 151]: http://bolgnames.com/Images/Osmanids_2.1.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Эр-Суге сказал:

Здравствуйте! вот так можно все вытянуть))) Приеду с командировки, все это рассмотрим с позиции Тувинского языка (уйгуро-тюкуского восточно- тюркского). А вы дайте ссылку на все это, почитаю)

 

 

 

 

Держи, мой тувинский друг)

Это про Дунхусцев: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/III/Fan_E/vved1.phtml

Это про язык Хунну: http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/A_Shaboblov_Yyazyk-hunnu-raznovidnost-mongolskogo-yazyka.pdf

Интересное чтиво, скажу я вам по правде. Хотелось бы увидеть какие-нибудь переводы этих слов с точки зрения тюркской теории языка хунну, друг) Ну, ежели хотите, конечно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/3/2016 at 11:52 PM, проф. Добрев said:

В действительности, сяньби это болгарские савиры:

Сабирите, кит. Hsien-pi, сяньби (Фиг. 5), са другото голямо и могъщо прабългарско племе и съответно военно-племенно обединение на територията на Централна Азия, които в древнокитайските летописи се знаят като Xianbei, сяньби (Ю. Тайшан) и от които произлизат дори и цели китайски династии. Съдейки не толкова по оставената от тях малка пластика и апликация, няма как да се съгласим и приемем, че те имат “примитивна номадска култура“ (Л. Гумилев), когато именно те полагат основите на тежката конница в частност и делението на войската на различни родове и видове въобще (В. Соенов); именно те държат първенството в металолеенето и металообработването, така че няма как да не бъдат признати за техническия гений на Човечеството, особено след техните недостигнати и ненадминати дълго време след това нововъведения и постижения във военно-обсадната техника (И. Добрев).

От началото на ΙV-средата на V в., заедно с други четири български племена, Hsien-pi образуват племенното обединение Wu Hu – Петте Племена, и редовно нападат Китай. Те обаче в никакъв случай не са монголи или пък монголоезични, както е най-широко разпространеното мнение за тях. За това почти неистово настояват монголските историци, без изобщо да си дават сметка, че тази проблематика изобщо не влиза в тяхната научна област, а лансираните в рамките на абсолютното им лингвистично невежество “доказателства“ са научно повече от несъстоятелни:

4) В западных летописях встречаются названия 14 гуннских племен, похоже, всем им можно найти соответствия в китайских хрониках. Большинство из них - племена из сяньби, некоторые - племена, покоренные сюнну:

(12) Sabiroi - Сюбу[sio-pok], или просто транслитерация Сяньби[sian-pie].

Выше названные 8 - возможно все были племенами Сяньби. Перечисленные за ними китайские названия можно найти в записях "Вэй шу: Гуаньши чжи"(История Вэй: записи фамилий чиновников) в главе "Нажу чжу син" [Тайшан 2012, 24].

...and the Proto-Mongolian Säbirs (Hsien-pi = Σάβιροι) [Pritsak 2013, 9-10].

Doğu Avrupa'ya gelmiş Ogur boylarından Sabirler önemli bir yer tutmaktadır. Bunların adı Orta Asya’da yaşadıkları zaman Çin kroniklerinde kaydedilmiştir. Uzmanlar Çin kroniklerinde Syanbi (hianbi, śjä-bi) biçiminde kaydedilmiş etnonimi Bizans kaynaklarındaki σαβιρ biçimiyle aynı olduğunu düşünmektedirler [Yegorov 2014, 4640].

The Hsien-pi, who took over control of Mongolia after the fall of the Hsiung-nu state, had emerged as a powerful tribal union as early as the first century b.c. The main clan of the Hsien-pi had set up their nomadic camp in south-east Mongolia and lived along the middle course of the Liao-ho river. A large number of Hsien-pi now settled in central Mongolia and over 100,000 Hsiung-nu families, who had settled there earlier, adopted their tribal name.

T’an-shih-huai, leader of the Hsien-pi tribal union, in a.d. 155 established the Hsien-pi state, which rapidly became one of the most powerful empires of its day, as powerful as the previous Hsiung-nu Empire. The Han court considered that the Hsien-pi’s horses were swifter and their weapons sharper than those of the Hsiung-nu, and the Hsien-pi, too, managed to acquire good-quality iron from the border regions of China. Their political centre, the headquarters of T’an-shih-huai, was in the south-east near the Darkhan mountains but was later moved to the former shan-’s headquarters in the Khangay mountains.6.

Between a.d. 155 and 166, T’an-shih-huai conducted a series of major military campaigns that led to the extension of Hsien-pi power over the Great Steppe as far as southern Siberia and from Ussuri to the Caspian Sea. Until the third decade of the third century a.d. the Hsien-pi state was the leading power in Central Asia [History of Civilizations 2014, 151]: http://bolgnames.com/Images/Osmanids_2.1.pdf

Сколько раз нужно повторять материал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.08.2016 в 04:01, Peacemaker сказал:

Сын Атиллы звали Чингис (468-469)

В татарском (булгарском) языке есть слово "ялгыз / йалгъыз" (= "одинокий").
Которое произошло (как говорит словарь) от формы *"йалуң-ург" (= "голый"+ург или "пустая земля"+ург).

В татарском (булгарском) языке, как видим, эта форма сократилась до "йалгъыз".
Однако в других тюркских языках принимало и другую форму:
-- башкирском "йаңгыз"
-- казахском "җаңгыз"
-- тувинском "чаңгыз". (возможно в тувинском или хакасском есть вариант и "диңгиз").

На самом деле назвать отпрыска словом "одинокий" (или типа "изгой") (= "дингиз") не чуть не лучше чем назвать его "море" (= "дингиз") и на мой вкус -- не очень солидно.
Однако, Ахметьянов Р.Г. (2001, 1981) пишет, что в тюркском фольклоре словом "ялгыз/дингиз" оборзначался "герой, вышедший на бой в одиночку". Ахметьянова-1981 я не читал, я предположу, что это слово в современном языке могло  означать что-то типа "герой-одиночка" (или может перед битвой двух армий согласно тюркскому военному этикету в центре поля ("пустая земля? йалуң?") происходило единоборство, вот этих людей возможно тоже звали "ялгыз / дингиз").

И когда Атилла назвал своего сына "Дингизих" он имел ввиду не "море" или "одиночка", а вот такого рода героя.
Не буду спорить о языке гуннов (хотя Дыбо считает его тюркским), но имя "Дингизих" возможно указывает на контакт гуннов с древними восточными тюрками тувинского образца. (Ну, и в том числе косвенно говорит о датировках распада тюркских языков.)

Вступая в область догадок:
-- имя древнего государства "Алан-го" чем-то похоже на "Йалуң-ург".
-- возможно могла существовать не только форма *"Йалуң-гуз", но и форма "Йалуң-муш", которая могла привести к булгарскому имени "Алмуш" и его венгерскому варианту "Алмуций".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот думаю, м.б.  Дингизих

Это как здесь

https://ru.m.wiktionary.org/wiki/-гыз

гыз, -гез, -ыгыз, -егез

или как здесь 

"гисн"(калмыц.)-

как послелог при определительных словах, обозначающих качество, признак предмета, может быть переведён или превосходной степенью прилагательных или словами что ни на есть, самый

И получается :

Дин-гизих, Чин-гисн, Хяр-гес и т.д., т.е. послелог при определительных словах и означает превосходную степень 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 04.09.2016 в 15:18, Ермолаев сказал:

Держи, мой тувинский друг)

Это про Дунхусцев: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/III/Fan_E/vved1.phtml

Это про язык Хунну: http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/A_Shaboblov_Yyazyk-hunnu-raznovidnost-mongolskogo-yazyka.pdf

Интересное чтиво, скажу я вам по правде. Хотелось бы увидеть какие-нибудь переводы этих слов с точки зрения тюркской теории языка хунну, друг) Ну, ежели хотите, конечно)

Сиратори обратил внимание на то, что чу встречается в аналогичном значении и в той же транскрипции в сочинении Шэнь Юэ «Сун-шу» («История династии Сун») в главе, посвященной туюйхуням, народу, выделившемуся из монголоязычных сяньбийцев [86, гл. 96, л. 1б]. В уже приводившейся нами цитате о Туюйхуне и Жологуе (см. с. 20) Иналоу на замечание Туюйхуня сказал: «Чу, кэхань», что означает на китайском языке: «Эр, гуаньцзя», причем эр — слово для выражения согласия, а гуаньцзя соответствует понятию «правитель», «император».

Сиратори отождествляет чу [53, ч. 1, с. 77] с монгольским dje, выражением согласия, одобрения, и отмечает, что это же слово употребляется в «Сокровенном сказании» в разговоре Бондончара со своим братом Бугу-Хадаги: «Tendeče aqa ino ukulerun: je teyin boesu kerturiyen korču aqa-nar deu-ner eyetolduju, tede irken-i gauluya! Keelduji» (««Ладно! — ответил старший брат. — Но только сначала съездим домой да посоветуемся со всеми братьями, а тогда и пойдем полонить тех людей». [60] Так они беседовали») (перевод С. А. Козина) [15, с. 82]. Здесь монгольское jе переводится словом «ладно». Таким образом, в языке трех народов — сяньбийцев, жуаньжуаней и средневековых монголов — для выражения согласия употреблялось одно и то же слово.

чаа I частица 1) ладно, хорошО; пусть; чаа, бар даан ладно, иди; 2) ну; чаа, байырлыг! ну, до свидания!; чаа, силер-даа ону кайын билбес боор силер! ну-у, как же вы его не знаете!

ийе частица утв. да; ийе, силерни танып каан мен да, я вас узнал; ср. ийет.

 

ийет частица утв. разг. да; ийет-ийет, силерниң чугаалааныңар шын да, вы правильно сказали; ср. ийе.

Я думаю тут вы видите(Тувинский словарь), из сянбийского языка чу (чаа) и ийе (старомонгольское) как согласие до сих пор у нас в разговоре применяется, чем у монгол. Я читал многие ученные локализуют сяньби  возле байкала. Как я почитал вашу ссылку, и моему замечанию Шабалов все за уши тянет создавая дочингисовкую историю монгол. Хотя по некоторым словам,  дунхуским словам, он правильно пишет. Что интересно что типа Монголы ставят юрты выходом на восток, наоборот Тюрки ставят на восток, а вот Монголы на юг, у нас западные Тувинцы ставят на восток, а южные на юг.  И восточный выход это и есть показатель Тюркости.

Каган, это слово я соглашусь со своим земляком, Тураном. Каган-ставленник, небесный ставленник, корень слова каг-ставь. Есть еще одно слово хакан, есть  в Тувинском языке ха-всеобщий, вот отсюда и слово хакан-всеобщий хан.

Повествование о жуаньжуанях начинается записью: «Жуань-жуань, потомок дунху, имел фамилию Юйцзюлюй. [Следует [59] сказать, что] в прошлом, в конце правления императора Шэнь-тоаня, занимавшийся грабежом [вэйский] всадник добыл раба, у которого волосы на голове начинались от линии бровей. Поскольку он не помнил ни своей фамилии, ни имени, его хозяин дал ему прозвище Мугулюй. Мугулюй означает «голова облысела». Мугулюй и Юйцзюлюй близки по звучанию, поэтому впоследствии сыновья и внуки раба взяли Юйцзюлюй своей фамилией» [34, гл. 103, л. 1а].

На наш взгляд, мугулюй — транскрипция двух слов — мугу и люй, причем последний знак, по реконструкции Карлгрена, имел в средние века чтение liwo. Как указывает Б. X. Тодаева [25, с. 346], слова «плохой», «дурной» передаются: в монгорском языке — my, в диалекте минхэ монгорского языка — may, в Монгольском словаре Мукаддимат ал-Адаб — mū, máū, у Н. Н. Поппе в «Квадратной письменности» — ma-un, монгольском письменном — maγu, в дунсянском — мау.

Еще одно за уши вытянутая слово лишь бы указать Монгольским)))

А это чисто Тувинское слово, гадать не надо))) Ниже из словаря Тувинского))) корень слова мугур-тупой.

мугур 1. тупОй; мугур булуң мат. тупОй угол; 2. рОвно, точно; мугур үш шак рОвно три ча­са

мугулай тупица, глупец // тупОй, тупоумный, глупый; ср. мелегей I, мирит.

Хуннуского Туманя, родившего ему сына. Слово «Яньчжы» = jеh-chi=abetschi, ip� tschi, evci, в 1902 г. К. Сиратори объяснил как тюркское = «жена» [Shiratori, 1902, с. 1-33]. Затем в 1916 г. В.А. Панов попытался иссле- довать слово «яньчжы» = янь-ши=э-ши так- же с позиций тюркского происхождения хун- ну [Панов, 1916, с. 20-28]. В.А. Панов долго и подробно доказывает, почему слово «яньчжы» надо произносить «э-ши» и э-ши будет коррек- тнее и правильнее.

Жаль это слово на этом словаре не оказался, но нашел в сетях.

эшпи по русский

перевод и определение "эшпи", Tuvinian-русский Словарь  онлайн

 
 

Перевод на русский:

 • bacc3711b9c479e31693ecc88209ec74.jpg?s=2
  ба́ба   
   
 • bacc3711b9c479e31693ecc88209ec74.jpg?s=2
  же́нщина   
   
 • bacc3711b9c479e31693ecc88209ec74.jpg?s=2
  жена́   

Или на выбор вам Эжи-друг или подружка тоже Тувинский язык.

Слово «янь-ши = э-ши», безусловно, мон- голоязычное, объясняется словом «эзы» = же- на, супруга, хозяйка [Черемисов, 1973, с. 180- 181].

Ээзи-на Тувинском языке хозяин или хозяйка, тоже на выбор, любую можно приложить))) Ээ корень слова как хозяин и хозяйка, а вот и Ээзи с окончанием зи указывает хозяин чего-то, или хозяйка чего-то. 

А вот со словами Ага и Аил вообще переборщил, эти слова общетюркские слова, первое старший брат, а второй Аил-селение, или по нашему группа юрт.

Слово «чжуки» легко, без напряжения чи- тается как монголоязычное «зүг» = «сторо� на, направление» [Там же. С. 208]. Н.Я. Бичу- 120 Вестник ИГЛУ, 2011 рина можно прочитать с учетом «чжуки=зүг», как князья – Востока и Запада, т.е. князья, ру- ководившие Восточной и Западной сторона- ми, и командовавшие войсками восточного и западного направлений, занимавшие терри- торию «против Шан-гу и далее на восток до Су-мо и Гао-сянь» и Запада, занимавшие тер- риторию «против Шан-гюнь и далее на запад до Юечжы, Ди и Кянов» [Бичурин, т.1, 1950, с. 49]. Не нужно строить никакую сложную филологическую конструкцию, чтобы дока- зать идентичность «чжуки=зүг», она очевид- на и по произношению, и по отражению объ- екта, о котором идет речь, с учетом китайско- го звучания «чж» на «з», «у» на «ү» и «ки» на «г». )))

На Тувинском языке:

чүг перО; куш чүү птичье перО; согун чүү перо стрелЫ (лука).

или:

чүк сторона, направление; мурнуу чүк юг; соңгу чүк север; барыын чүк запад; чөөн чүк востОк; мурнуу-барыын чүк юго--запад; делегейниң дөрт чүгү четы­ре страны света; чүк чүгүнче во все стороны; чүк башка в разные стороны, врассыпную

Тоже на выбор))) Может это князь не востока и запада, а имеющий шапку с перьями)))

Следующим в иерархии должностных лиц Н.Я. Бичурин называет: «Восточный и Запад- ный Лули-князь» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. Лули на тюркских языках значения не име- ет. У монголоязычных народов «Лули» про- износится как «луун», что означает «дракон».

С Тувинского:

улу миф. дракОн; улу чыл год дракОна (по старому летосчисле­нию).

улуг 1) большОй; 2) велик; ширОк (об одежде); 3) крупный; улуг бүдүрүлге чери крупное про­изводство; улуг үлетпүр крупная промышленность; 4) великий; улуг совет улус великий совет­ский нарОд; улуг-улуг большие, крупные; улуг-улуг хемнер боль­шие, великие реки; улуг-улуг чимистер большие, крупные пло­ды; 5) старший (по возрасту); улуг оглу его старший сын; 6) взрослый; улуг кижи взрослый человек; улуг улус взрОслые; ◊ улуг тынар глубоко дышать, вздыхать; улуг туралаар отно­ситься высокомерно; туразы улуг высокомерный.

А может это не дракон, а должность великий, тем более у казах улуг произносится великий как улу тогда это еще более Тюркизм)))

А в этом слове:

Третьим в списке наследственных госу- дарственных чинов значится «Восточный и Западный великий предводитель» – «Да-гян» [Там же. С. 48]. Хотя Н.Я. Бичурин пишет, что «Да-гян» китайский титул, я думаю, что это слово хуннуское, так как маловероятно, что- бы наследственный государственный чин обо- значался на инородном языке. «Да-гян» мон- голоязычное слово = «даган» = «вести за со- бой, следовать» [Черемисов, 1973, с.180-181].

почему не видим Тюркское слово Дархан особый приближенный титул-должность, а видит какой-то следовать))) за уши вытянутая слово следовать)))

Дальше:

Четвертым в списке наследственных госу- дарственных чинов значится «Восточный и Западный великий Дуюй» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. Слово «дуюй» монголоязычное, означа- ет «дүү» = «младший» [Лувсандэндэв, 1957, с. 164]. Дуюй был младше по должности чжу- ки = зүүг, лули= лууна и да-гяна=дагана.

А почему бы не сделать это должность тайным, закрытым))) Тайный чиновник))))

дуюк наглухо закрытый;

Дальше:

Пятым в списке наследственных государ- ственных чинов значится «Восточный и За- падный великий Данху» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. Слово «данху» монголоязычное, име- ет общее происхождение со словом «данса = счетовед» [Черемисов, 1973, с. 186]

Тувинский словарь;

даңзы 1) список; Опись; 2) ве­домость; төлевир даңзызы пла­тёжная ведомость.

даңзылаар /даңзыла*/ 1) вклю­чать в список; регистрировать; 2) делать Опись, переписывать, составлять список.

даңзылаашкын 1) включение в список; регистрация; 2) Опись, переписывание, составление (напр. списка).

даңзыладыр /даңзылат*/ понуд.-страд. от даңзыла* (см. даңзылаар) зарегистрироваться.

даңзы-хараа собир. 1) учёт; 2) см. даңзы.

даңзычы см. чизечи.

Дальше еще интересное, чисто Тувинское слово тянут за уши выдавая что-то))) чтоб заметнее было выделю жирным и подчеркну)))

Шестым в списке наследственных государ- ственных чинов значится «Восточный и За- падный Гуду-хэу» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. В.В. Радлов, я думаю, ошибался, когда пере- вел слово «гудулу»

Гуду-хэу – низшая должность в реестре наследственных государственных чи- нов. «Гуду-хэу» = монголоязычное слово, род- ственное «хөтлөх» = «вести, править, предво- дитель» [Лувсандэндэв, 1957, с. 556], а «хэу» = «простой» [Там же. С. 594

кудуку см. куду 1.

куду 1. 1) низкий, низший; куду деңнел низкий уровень; ку­ду өртек низкая цена; куду чада низшая ступень; куду билиг низ­шее образование; 2) нижний; куду каът нижний этаж; куду суур нижнее селО, селО, расположен­ное ближе к устью, к низменным местам; 2. вниз, внизу; куду көр смотри вниз; ◊ куду көрдүрген униженный, унижённый; куду көөр унижать, оскорблять; куду олуртур страдать понОсом.

И это слово выдают «хөтлөх» = «вести, править, предво- дитель» [Лувсандэндэв, 1957, с. 556))) Вестиии)))

Так что уважаемый, вами отправленное, это все выдумка, лучше всю историю степи начните с Тувинского языка, а это ерунда какая-то))) Хунну и Сяньби Тюрки в этом спора нет, читайте Эдуарда Паркера "Тысячелетие Татар, у него ясно написано, Тоба и Туфа тоже Тюрки.

 • Не согласен! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоба, Тофа. Тубо, Туфа, Тува с разными вариациями, это название Тюркских племен саянских гор. А они и есть поколение СЯНЬБИ.

 Следующее слово, которое, встречается у Н.Я. Бичурина – «Цзюйкюй». Он указывает: «Низшие князья поставляют у себя Ду-юй, Данху и Цзюйкюев» [Бичурин, т.1, 1950, с. 49]. Слова «Ду-юй = дүү = младший» и «Дан- хуу = данса = счетовод» были исследованы выше. Слово Цзюйкюй, вероятно, монголоя- зычное и имеет общее происхождение с цэр- гийн= воинский, армейский от цэрэг = воин, армия, войска [Лувсандэндэв, 1957, с. 622].

шериг 1. войско, армия // войсковОй, армейский; кургаг чер шериглери сухопутные войска; шериг начальниги войсковОй на­чальник; доктаамал шериг регу­лярная армия; ср. армия; 2. воен­ный; шериг херээ военное дело; шериг кижи солдат, военный; суг шерии разг. моряк, матрОс; шериг албанныг военнослужащий; ше­риг албан-хүлээлгелиг военнообя­занный; ◊ өрт шерии а) пожар­ник; б) пожарная, команда.

шериг-далай воённо-морскОй; шериг-далай флоду воённо-морскОй флот.

шеригжи армеец // армейский; кызыл шеригжи красноармеец.

шеригзиг с военной выправкой, похОжий на военного, бравый

дополнительно ДТС

CHtMzccGHaw.jpg

Все тюркское пытается выдать за монгольским, чудной человек это ШАБАЛОВ, я думаю это сказочник))) Хотя Монголы тоже ТЮРКИ (Рашид АД Дин), смесь Тюрков и кого-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно Монголы зайца называют туулай, и кролика-туулай (может другие названия есть?), а мы кролика называем тоолай (Тувинизм), зайца рысака-кодан, зайца беляка-койгун)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Эр-Суге сказал:

Тоба, Тофа. Тубо, Туфа, Тува с разными вариациями, это название Тюркских племен саянских гор. А они и есть поколение СЯНЬБИ.

 Следующее слово, которое, встречается у Н.Я. Бичурина – «Цзюйкюй». Он указывает: «Низшие князья поставляют у себя Ду-юй, Данху и Цзюйкюев» [Бичурин, т.1, 1950, с. 49]. Слова «Ду-юй = дүү = младший» и «Дан- хуу = данса = счетовод» были исследованы выше. Слово Цзюйкюй, вероятно, монголоя- зычное и имеет общее происхождение с цэр- гийн= воинский, армейский от цэрэг = воин, армия, войска [Лувсандэндэв, 1957, с. 622].

шериг 1. войско, армия // войсковОй, армейский; кургаг чер шериглери сухопутные войска; шериг начальниги войсковОй на­чальник; доктаамал шериг регу­лярная армия; ср. армия; 2. воен­ный; шериг херээ военное дело; шериг кижи солдат, военный; суг шерии разг. моряк, матрОс; шериг албанныг военнослужащий; ше­риг албан-хүлээлгелиг военнообя­занный; ◊ өрт шерии а) пожар­ник; б) пожарная, команда.

шериг-далай воённо-морскОй; шериг-далай флоду воённо-морскОй флот.

шеригжи армеец // армейский; кызыл шеригжи красноармеец.

шеригзиг с военной выправкой, похОжий на военного, бравый

дополнительно ДТС

CHtMzccGHaw.jpg

Все тюркское пытается выдать за монгольским, чудной человек это ШАБАЛОВ, я думаю это сказочник))) Хотя Монголы тоже ТЮРКИ (Рашид АД Дин), смесь Тюрков и кого-то.

Амр-Менд !

Значит ли, что вы предками своего народа считаете Тоба-Табгачей ?

Когда был "шериг" у Тувинцев ?

Все народы смесь кого-то, и смешно "тюркам" относящимся к 2 расам и живущих от Колымы до Болгарии шутить над другими. ОдноРОДность монголояз.народов и тувинцев написана на лице

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Эр-Суге сказал:

Сиратори обратил внимание на то, что чу встречается в аналогичном значении и в той же транскрипции в сочинении Шэнь Юэ «Сун-шу» («История династии Сун») в главе, посвященной туюйхуням, народу, выделившемуся из монголоязычных сяньбийцев [86, гл. 96, л. 1б]. В уже приводившейся нами цитате о Туюйхуне и Жологуе (см. с. 20) Иналоу на замечание Туюйхуня сказал: «Чу, кэхань», что означает на китайском языке: «Эр, гуаньцзя», причем эр — слово для выражения согласия, а гуаньцзя соответствует понятию «правитель», «император».

Сиратори отождествляет чу [53, ч. 1, с. 77] с монгольским dje, выражением согласия, одобрения, и отмечает, что это же слово употребляется в «Сокровенном сказании» в разговоре Бондончара со своим братом Бугу-Хадаги: «Tendeče aqa ino ukulerun: je teyin boesu kerturiyen korču aqa-nar deu-ner eyetolduju, tede irken-i gauluya! Keelduji» (««Ладно! — ответил старший брат. — Но только сначала съездим домой да посоветуемся со всеми братьями, а тогда и пойдем полонить тех людей». [60] Так они беседовали») (перевод С. А. Козина) [15, с. 82]. Здесь монгольское jе переводится словом «ладно». Таким образом, в языке трех народов — сяньбийцев, жуаньжуаней и средневековых монголов — для выражения согласия употреблялось одно и то же слово.

чаа I частица 1) ладно, хорошО; пусть; чаа, бар даан ладно, иди; 2) ну; чаа, байырлыг! ну, до свидания!; чаа, силер-даа ону кайын билбес боор силер! ну-у, как же вы его не знаете!

ийе частица утв. да; ийе, силерни танып каан мен да, я вас узнал; ср. ийет.

 

ийет частица утв. разг. да; ийет-ийет, силерниң чугаалааныңар шын да, вы правильно сказали; ср. ийе.

Я думаю тут вы видите(Тувинский словарь), из сянбийского языка чу (чаа) и ийе (старомонгольское) как согласие до сих пор у нас в разговоре применяется, чем у монгол. Я читал многие ученные локализуют сяньби  возле байкала. Как я почитал вашу ссылку, и моему замечанию Шабалов все за уши тянет создавая дочингисовкую историю монгол. Хотя по некоторым словам,  дунхуским словам, он правильно пишет. Что интересно что типа Монголы ставят юрты выходом на восток, наоборот Тюрки ставят на восток, а вот Монголы на юг, у нас западные Тувинцы ставят на восток, а южные на юг.  И восточный выход это и есть показатель Тюркости.

Каган, это слово я соглашусь со своим земляком, Тураном. Каган-ставленник, небесный ставленник, корень слова каг-ставь. Есть еще одно слово хакан, есть  в Тувинском языке ха-всеобщий, вот отсюда и слово хакан-всеобщий хан.

Повествование о жуаньжуанях начинается записью: «Жуань-жуань, потомок дунху, имел фамилию Юйцзюлюй. [Следует [59] сказать, что] в прошлом, в конце правления императора Шэнь-тоаня, занимавшийся грабежом [вэйский] всадник добыл раба, у которого волосы на голове начинались от линии бровей. Поскольку он не помнил ни своей фамилии, ни имени, его хозяин дал ему прозвище Мугулюй. Мугулюй означает «голова облысела». Мугулюй и Юйцзюлюй близки по звучанию, поэтому впоследствии сыновья и внуки раба взяли Юйцзюлюй своей фамилией» [34, гл. 103, л. 1а].

На наш взгляд, мугулюй — транскрипция двух слов — мугу и люй, причем последний знак, по реконструкции Карлгрена, имел в средние века чтение liwo. Как указывает Б. X. Тодаева [25, с. 346], слова «плохой», «дурной» передаются: в монгорском языке — my, в диалекте минхэ монгорского языка — may, в Монгольском словаре Мукаддимат ал-Адаб — mū, máū, у Н. Н. Поппе в «Квадратной письменности» — ma-un, монгольском письменном — maγu, в дунсянском — мау.

Еще одно за уши вытянутая слово лишь бы указать Монгольским)))

А это чисто Тувинское слово, гадать не надо))) Ниже из словаря Тувинского))) корень слова мугур-тупой.

мугур 1. тупОй; мугур булуң мат. тупОй угол; 2. рОвно, точно; мугур үш шак рОвно три ча­са

мугулай тупица, глупец // тупОй, тупоумный, глупый; ср. мелегей I, мирит.

Хуннуского Туманя, родившего ему сына. Слово «Яньчжы» = jеh-chi=abetschi, ip� tschi, evci, в 1902 г. К. Сиратори объяснил как тюркское = «жена» [Shiratori, 1902, с. 1-33]. Затем в 1916 г. В.А. Панов попытался иссле- довать слово «яньчжы» = янь-ши=э-ши так- же с позиций тюркского происхождения хун- ну [Панов, 1916, с. 20-28]. В.А. Панов долго и подробно доказывает, почему слово «яньчжы» надо произносить «э-ши» и э-ши будет коррек- тнее и правильнее.

Жаль это слово на этом словаре не оказался, но нашел в сетях.

эшпи по русский

перевод и определение "эшпи", Tuvinian-русский Словарь  онлайн

 
 

Перевод на русский:

 • bacc3711b9c479e31693ecc88209ec74.jpg?s=2
  ба́ба   
   
 • bacc3711b9c479e31693ecc88209ec74.jpg?s=2
  же́нщина   
   
 • bacc3711b9c479e31693ecc88209ec74.jpg?s=2
  жена́   

Или на выбор вам Эжи-друг или подружка тоже Тувинский язык.

Слово «янь-ши = э-ши», безусловно, мон- голоязычное, объясняется словом «эзы» = же- на, супруга, хозяйка [Черемисов, 1973, с. 180- 181].

Ээзи-на Тувинском языке хозяин или хозяйка, тоже на выбор, любую можно приложить))) Ээ корень слова как хозяин и хозяйка, а вот и Ээзи с окончанием зи указывает хозяин чего-то, или хозяйка чего-то. 

А вот со словами Ага и Аил вообще переборщил, эти слова общетюркские слова, первое старший брат, а второй Аил-селение, или по нашему группа юрт.

Слово «чжуки» легко, без напряжения чи- тается как монголоязычное «зүг» = «сторо� на, направление» [Там же. С. 208]. Н.Я. Бичу- 120 Вестник ИГЛУ, 2011 рина можно прочитать с учетом «чжуки=зүг», как князья – Востока и Запада, т.е. князья, ру- ководившие Восточной и Западной сторона- ми, и командовавшие войсками восточного и западного направлений, занимавшие терри- торию «против Шан-гу и далее на восток до Су-мо и Гао-сянь» и Запада, занимавшие тер- риторию «против Шан-гюнь и далее на запад до Юечжы, Ди и Кянов» [Бичурин, т.1, 1950, с. 49]. Не нужно строить никакую сложную филологическую конструкцию, чтобы дока- зать идентичность «чжуки=зүг», она очевид- на и по произношению, и по отражению объ- екта, о котором идет речь, с учетом китайско- го звучания «чж» на «з», «у» на «ү» и «ки» на «г». )))

На Тувинском языке:

чүг перО; куш чүү птичье перО; согун чүү перо стрелЫ (лука).

или:

чүк сторона, направление; мурнуу чүк юг; соңгу чүк север; барыын чүк запад; чөөн чүк востОк; мурнуу-барыын чүк юго--запад; делегейниң дөрт чүгү четы­ре страны света; чүк чүгүнче во все стороны; чүк башка в разные стороны, врассыпную

Тоже на выбор))) Может это князь не востока и запада, а имеющий шапку с перьями)))

Следующим в иерархии должностных лиц Н.Я. Бичурин называет: «Восточный и Запад- ный Лули-князь» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. Лули на тюркских языках значения не име- ет. У монголоязычных народов «Лули» про- износится как «луун», что означает «дракон».

С Тувинского:

улу миф. дракОн; улу чыл год дракОна (по старому летосчисле­нию).

улуг 1) большОй; 2) велик; ширОк (об одежде); 3) крупный; улуг бүдүрүлге чери крупное про­изводство; улуг үлетпүр крупная промышленность; 4) великий; улуг совет улус великий совет­ский нарОд; улуг-улуг большие, крупные; улуг-улуг хемнер боль­шие, великие реки; улуг-улуг чимистер большие, крупные пло­ды; 5) старший (по возрасту); улуг оглу его старший сын; 6) взрослый; улуг кижи взрослый человек; улуг улус взрОслые; ◊ улуг тынар глубоко дышать, вздыхать; улуг туралаар отно­ситься высокомерно; туразы улуг высокомерный.

А может это не дракон, а должность великий, тем более у казах улуг произносится великий как улу тогда это еще более Тюркизм)))

А в этом слове:

Третьим в списке наследственных госу- дарственных чинов значится «Восточный и Западный великий предводитель» – «Да-гян» [Там же. С. 48]. Хотя Н.Я. Бичурин пишет, что «Да-гян» китайский титул, я думаю, что это слово хуннуское, так как маловероятно, что- бы наследственный государственный чин обо- значался на инородном языке. «Да-гян» мон- голоязычное слово = «даган» = «вести за со- бой, следовать» [Черемисов, 1973, с.180-181].

почему не видим Тюркское слово Дархан особый приближенный титул-должность, а видит какой-то следовать))) за уши вытянутая слово следовать)))

Дальше:

Четвертым в списке наследственных госу- дарственных чинов значится «Восточный и Западный великий Дуюй» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. Слово «дуюй» монголоязычное, означа- ет «дүү» = «младший» [Лувсандэндэв, 1957, с. 164]. Дуюй был младше по должности чжу- ки = зүүг, лули= лууна и да-гяна=дагана.

А почему бы не сделать это должность тайным, закрытым))) Тайный чиновник))))

дуюк наглухо закрытый;

Дальше:

Пятым в списке наследственных государ- ственных чинов значится «Восточный и За- падный великий Данху» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. Слово «данху» монголоязычное, име- ет общее происхождение со словом «данса = счетовед» [Черемисов, 1973, с. 186]

Тувинский словарь;

даңзы 1) список; Опись; 2) ве­домость; төлевир даңзызы пла­тёжная ведомость.

даңзылаар /даңзыла*/ 1) вклю­чать в список; регистрировать; 2) делать Опись, переписывать, составлять список.

даңзылаашкын 1) включение в список; регистрация; 2) Опись, переписывание, составление (напр. списка).

даңзыладыр /даңзылат*/ понуд.-страд. от даңзыла* (см. даңзылаар) зарегистрироваться.

даңзы-хараа собир. 1) учёт; 2) см. даңзы.

даңзычы см. чизечи.

Дальше еще интересное, чисто Тувинское слово тянут за уши выдавая что-то))) чтоб заметнее было выделю жирным и подчеркну)))

Шестым в списке наследственных государ- ственных чинов значится «Восточный и За- падный Гуду-хэу» [Бичурин, т.1, 1950, с. 48]. В.В. Радлов, я думаю, ошибался, когда пере- вел слово «гудулу»

Гуду-хэу – низшая должность в реестре наследственных государственных чи- нов. «Гуду-хэу» = монголоязычное слово, род- ственное «хөтлөх» = «вести, править, предво- дитель» [Лувсандэндэв, 1957, с. 556], а «хэу» = «простой» [Там же. С. 594

кудуку см. куду 1.

куду 1. 1) низкий, низший; куду деңнел низкий уровень; ку­ду өртек низкая цена; куду чада низшая ступень; куду билиг низ­шее образование; 2) нижний; куду каът нижний этаж; куду суур нижнее селО, селО, расположен­ное ближе к устью, к низменным местам; 2. вниз, внизу; куду көр смотри вниз; ◊ куду көрдүрген униженный, унижённый; куду көөр унижать, оскорблять; куду олуртур страдать понОсом.

И это слово выдают «хөтлөх» = «вести, править, предво- дитель» [Лувсандэндэв, 1957, с. 556))) Вестиии)))

Так что уважаемый, вами отправленное, это все выдумка, лучше всю историю степи начните с Тувинского языка, а это ерунда какая-то))) Хунну и Сяньби Тюрки в этом спора нет, читайте Эдуарда Паркера "Тысячелетие Татар, у него ясно написано, Тоба и Туфа тоже Тюрки.

1) Друг, а "чаа" есть и в других тюркских языках? Просто я не нашел ничего близкого к этому ни в казахском, ни в киргизском, ни в словаре древнетюркского (именно в данном значении). Максимум, что ближе к "чаа" так это монгольское "за". Так что мне кажется "чаа" в тувинском есть заимствование. Если не прав, то искренне прошу опровергнуть мои слова. 

И в старомонгольском "дже" или "жэ", что ближе к халха-монгольскому "за" (букв. да).

2) И действительно наиболее близко тувинское "мугулай", чье значение подходит лучше, чем "плохие волосы". "Тупица" в монгольском также "мохох". Похоже это общеалтайское слово (даже в эвенкийской "тупой" = "муктуки").  

3) "Жена" в значении "эши"/"эжи" и т.д. похоже имеет общеалтайскую основу или только общую с монг. и тунгусо-маньчжурским (сравните с эвенк. "аси"). Но ближе все таки к монгольскому "эзэ". А насчет тувинского варианта "эшти" я лично не знаю: то, что слово было найдено с большим трудом и то, что в других тюркских языках я ничто не нашел (хотя это не отрицает существования) может говорить о нетюркском происхождении языка.

А "хозяйка" по монгольски также "эзэн" и "эзэгтэй", что также навевает на мысль о монгольском происхождении этих слов в тувинском.

Также и "ака"/"аха" - и в монгольских и в тюркских языках одинаково (и в эвенк. "акин").

4) Ну, "чжуки" тут точно не перья)) А "чж" прекрасно переходит в "з", то есть "зуг" будет наиболее правильным словом, да и по смыслу очень подходит.

5) "улуг" подходит по смыслу самому большому, самому великому князю, то есть "чжуки", так что здесь не совпадает. Да и звучит монг. "луу" более близко к "лули".

6) "Дархан" чисто монгольское слово, значит кузнец (в Монголии даже целый аймак так называется).Также в монг. это слово значит: священный, искусный, умелый, надежный. По-мойму более всего подходит "священный" из этого списка. В других тюркских языках я такого не нашел (впрочем исправьте меня, если нужно). 

А "даган" также вполне подходит: как князь, следующий за чжуки и лули, или как князь, за которым следуют, в общем ведущий кого-либо, что-либо (может племя, род).

7) Тайный советник вряд ли имеет такой низкий ранг, как "дуюй". А вот "дуу" вполне может быть: может это младший среди верховных князей. 

8) Данса - чисто монгольское слово, а в тувинском это заимствование (в других тюркск. языках ничего подобного не обнаружено). 

9) "Низший" и вправду очень хорошо обозначает этот титул. Но вот "хэу", что это значит? В монгольском словаре я не нашел его в значении "простой". Может в тюркских вам больше повезет. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эр-Суге,

просто неправильную тактику избрал. Надо "тянуть" вначале на ойратизмы, а потом когда все поверят ))) сказать,  что ойраты все "скомуниздили" у тувинцев

 • Одобряю 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Ермолаев сказал:

1) Друг, а "чаа" есть и в других тюркских языках? Просто я не нашел ничего близкого к этому ни в казахском, ни в киргизском, ни в словаре древнетюркского (именно в данном значении). Максимум, что ближе к "чаа" так это монгольское "за". Так что мне кажется "чаа" в тувинском есть заимствование. Если не прав, то искренне прошу опровергнуть мои слова. 

И в старомонгольском "дже" или "жэ", что ближе к халха-монгольскому "за" (букв. да).

2) И действительно наиболее близко тувинское "мугулай", чье значение подходит лучше, чем "плохие волосы". "Тупица" в монгольском также "мохох". Похоже это общеалтайское слово (даже в эвенкийской "тупой" = "муктуки").  

3) "Жена" в значении "эши"/"эжи" и т.д. похоже имеет общеалтайскую основу или только общую с монг. и тунгусо-маньчжурским (сравните с эвенк. "аси"). Но ближе все таки к монгольскому "эзэ". А насчет тувинского варианта "эшти" я лично не знаю: то, что слово было найдено с большим трудом и то, что в других тюркских языках я ничто не нашел (хотя это не отрицает существования) может говорить о нетюркском происхождении языка.

А "хозяйка" по монгольски также "эзэн" и "эзэгтэй", что также навевает на мысль о монгольском происхождении этих слов в тувинском.

Также и "ака"/"аха" - и в монгольских и в тюркских языках одинаково (и в эвенк. "акин").

4) Ну, "чжуки" тут точно не перья)) А "чж" прекрасно переходит в "з", то есть "зуг" будет наиболее правильным словом, да и по смыслу очень подходит.

5) "улуг" подходит по смыслу самому большому, самому великому князю, то есть "чжуки", так что здесь не совпадает. Да и звучит монг. "луу" более близко к "лули".

6) "Дархан" чисто монгольское слово, значит кузнец (в Монголии даже целый аймак так называется).Также в монг. это слово значит: священный, искусный, умелый, надежный. По-мойму более всего подходит "священный" из этого списка. В других тюркских языках я такого не нашел (впрочем исправьте меня, если нужно). 

А "даган" также вполне подходит: как князь, следующий за чжуки и лули, или как князь, за которым следуют, в общем ведущий кого-либо, что-либо (может племя, род).

7) Тайный советник вряд ли имеет такой низкий ранг, как "дуюй". А вот "дуу" вполне может быть: может это младший среди верховных князей. 

8) Данса - чисто монгольское слово, а в тувинском это заимствование (в других тюркск. языках ничего подобного не обнаружено). 

9) "Низший" и вправду очень хорошо обозначает этот титул. Но вот "хэу", что это значит? В монгольском словаре я не нашел его в значении "простой". Может в тюркских вам больше повезет. 

 

С самого начало я вас предупредил, что все эти слова рассмотрим с позиции Тувинского языка, который сохранил язык восточных тюрков, и моему замечанию наш язык единственный. Остальные тюркские языки кыпчакские или огузкие, и самое интересное, даже якутский язык больше похож на кыпчакско кыргызкий, хотя сами саха считают  у них язык более древний.

Вам вопросы:

1. куда делись коктюрки орхон, селенги, хангая которые создавали каганаты от желтого моря до каспия, улетели в космос?

2. или все таки вошли в этногенез монгол смешались, и повлияли на их язык создавая огромный пласт Тюркских слов в монгольском языке?

3. Или от этого-ли у нас с монголами очень много общих слов?

4.Или все по вашему, монголы чистые, и язык чистый без тюркских слов?

По моему выше рассмотренные слова, первую очередь восточнотюркские слова. 

Слово эшпи мы хорошо понимаем, что интересно, при коммунизме это слово считали как унижаюший женщину, хотя на корень смотришь, ничего такого, эш-друг или подружка, эшпи-женщина чей-то, или жена кого-то. Всего-то.

Слово ээ-хозяин, у монгол эзэн, что интересно чем короче корень, тем и считается родным словом того языка, по моему так считают лингвисты))). Окончание и, ы указывает чей-то, чери-земля кого-то, эжи-друг, или подружка чей-то, машиназы, чья-та машина, даже орустуң Ермоляевы-Ермоляев русских))) если к слове приложено окончание и, ы тогда это наше слово, там же ясно видно окончание и))) у Монгол таких окончаний нет)

Слово чүк как сторона света, у нас имеет первое значение, а у монгол первую очередь идет слово тийш, тогда это чье слово, конечно наше.

Слово улуг в Тувинском языке первое простое значение большой, старший т.к. мы если говорим улуг бажың, это значит большой дом, если улуг акызы, это значит старший брат. Что интересно слово великий у нас отсутствует, чтобы обозначить великий нам надо не только говорить улуг, но и добавить еще одно слово как эки-хороший, лучший, тогда еще может быть выйдет слово великий. Тогда улуг как должность старшего вполне лучше подойдет чем дракон, т.к. нижний должности присутствует слово куду.

Слово дархан, дарган это слово у нас есть как кузнец, и это слово древнетюркское если что могу приложить скриншот. Мы слова с корнем дар и тар уже рассмотрели, эти слова Тюркизмы.

дарган I кузнец // кузнечный; дарган масказы кузнечный мОлот; ср. узаныкчы.

дарган II: дарган мөге спорт. почётный борец;

Даган, как дарган почетный вполне лучше подойдет для должности чем следующий))) Все можно за уши тянуть)))

Даңзы, корень слова даң-постоянно (Тувинский язык) т.е. постоянно вести учет, список.

Кудуку, окончание ку (хэу) обозначает а именно низший, слово куду означает вниз, словарь немножко не так передал тонкости языка. Это видно со слова өрүкү, корень өрү-вверх, а өрүкү-вверхний, есть много слов как иштики, даштыкы, артыкы и т.д. 

Тувинский язык очень богатый язык! К сожалению, я только, пока вижу только краткие словари Тувинского языка, может быть богаче станем и создадим более большой словарь Тувинского языка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, Эр-Суге сказал:

Тоба, Тофа. Тубо, Туфа, Тува с разными вариациями, это название Тюркских племен саянских гор. А они и есть поколение СЯНЬБИ.

 Следующее слово, которое, встречается у Н.Я. Бичурина – «Цзюйкюй». Он указывает: «Низшие князья поставляют у себя Ду-юй, Данху и Цзюйкюев» [Бичурин, т.1, 1950, с. 49]. Слова «Ду-юй = дүү = младший» и «Дан- хуу = данса = счетовод» были исследованы выше. Слово Цзюйкюй, вероятно, монголоя- зычное и имеет общее происхождение с цэр- гийн= воинский, армейский от цэрэг = воин, армия, войска [Лувсандэндэв, 1957, с. 622].

шериг 1. войско, армия // войсковОй, армейский; кургаг чер шериглери сухопутные войска; шериг начальниги войсковОй на­чальник; доктаамал шериг регу­лярная армия; ср. армия; 2. воен­ный; шериг херээ военное дело; шериг кижи солдат, военный; суг шерии разг. моряк, матрОс; шериг албанныг военнослужащий; ше­риг албан-хүлээлгелиг военнообя­занный; ◊ өрт шерии а) пожар­ник; б) пожарная, команда.

шериг-далай воённо-морскОй; шериг-далай флоду воённо-морскОй флот.

шеригжи армеец // армейский; кызыл шеригжи красноармеец.

шеригзиг с военной выправкой, похОжий на военного, бравый

дополнительно ДТС

CHtMzccGHaw.jpg

Все тюркское пытается выдать за монгольским, чудной человек это ШАБАЛОВ, я думаю это сказочник))) Хотя Монголы тоже ТЮРКИ (Рашид АД Дин), смесь Тюрков и кого-то.

Ув. Эр-Суге - Вы сами даете данные из ДТС в котором четко прописано, что слово чериг происходит от санскритского кшатрика - войско, вспомните варну кшатриев в Индии. Вот это и есть Ваш уровень этимологизации слов. По слову че/чаа согласен с Ермолаевым, для тюркских на мой взгляд характерно применение термина "оба, ова, эвэт" в значении "да".

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Ермолаев сказал:

1) Друг, а "чаа" есть и в других тюркских языках? Просто я не нашел ничего близкого к этому ни в казахском, ни в киргизском, ни в словаре древнетюркского (именно в данном значении). Максимум, что ближе к "чаа" так это монгольское "за". Так что мне кажется "чаа" в тувинском есть заимствование. Если не прав, то искренне прошу опровергнуть мои слова. 

И в старомонгольском "дже" или "жэ", что ближе к халха-монгольскому "за" (букв. да).

Кыргызско <-> Русский словарь

ийе

ийе I, ийи
то же, что. от→ ооба да (утверждение);
ийи, андан кийин? да, ну а затем?
ийе II, ийи

8 часов назад, Ермолаев сказал:

А "хозяйка" по монгольски также "эзэн" и "эзэгтэй", что также навевает на мысль о монгольском происхождении этих слов в тувинском.

ээ

ээ I
1. хозяин;
жер ээси хозяин земли;
үй ээси хозяин дома;
үй ээси жана каноктор хозяин дома и гости;
ээ бол- овладеть;
техникага ээ бол- овладеть техникой;
көзүнүн жашына ээ боло албай калды он не мог сдержать слёз;

9 часов назад, Ермолаев сказал:

8) Данса - чисто монгольское слово, а в тувинском это заимствование (в других тюркск. языках ничего подобного не обнаружено). 

даңса

даңса I, даңза
(в эпосе) родословная книга (в которую вписываются имена знаменитых людей);
манжуу каны Нескара, артык баатыр дагы бар, чоң даңсада каты бар фольк. есть и знаменитый богатырь Нескара, маньчжурский хан, (о нём) есть запись в большой родословной книге.

даңсачы

(в эпосе) писец, ведущий даңса I (см.).

 • Одобряю 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Rust сказал:

Ув. Эр-Суге - Вы сами даете данные из ДТС в котором четко прописано, что слово чериг происходит от санскритского кшатрика - войско, вспомните варну кшатриев в Индии. Вот это и есть Ваш уровень этимологизации слов. По слову че/чаа согласен с Ермолаевым, для тюркских на мой взгляд характерно применение термина "оба, ова, эвэт" в значении "да".

Ув.Руст! Пока вы внятно не представите корень слова в санскрите, не поверю что это слово санскритское (мнение зарубежных ученных не знающих тонкости языка не счет), т.к. на Тюркском языке и по крайней мере на Тувинском языке очень много слов имя существительных с окончанием на ик, иг, ук, уг, үк, үг. Кочевники в истории человечества гегемонили, и думаю от кочевников заимствовали они многие слова, разбираться надо по многим словам, а то чуть что то арабизм, то персизм, то китаизм, что у нас своего языка не было что-ли. Как я замечаю гордости нету, сразу сдаемся, ссылаясь на не Тюрков. 

Мустафа Кемаль!

Y7ncgyNXM6A.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Adiko сказал:

Кыргызско <-> Русский словарь

ийе

ийе I, ийи
то же, что. от→ ооба да (утверждение);
ийи, андан кийин? да, ну а затем?
ийе II, ийи

ээ

ээ I
1. хозяин;
жер ээси хозяин земли;
үй ээси хозяин дома;
үй ээси жана каноктор хозяин дома и гости;
ээ бол- овладеть;
техникага ээ бол- овладеть техникой;
көзүнүн жашына ээ боло албай калды он не мог сдержать слёз;

даңса

даңса I, даңза
(в эпосе) родословная книга (в которую вписываются имена знаменитых людей);
манжуу каны Нескара, артык баатыр дагы бар, чоң даңсада каты бар фольк. есть и знаменитый богатырь Нескара, маньчжурский хан, (о нём) есть запись в большой родословной книге.

даңсачы

(в эпосе) писец, ведущий даңса I (см.).

Спасибо за помощь! а то не знающие хорошо свой язык пытаются у нас свои родные Тюркские слова признать не своими!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Турист сказал:

Эр-Суге,

просто неправильную тактику избрал. Надо "тянуть" вначале на ойратизмы, а потом когда все поверят ))) сказать,  что ойраты все "скомуниздили" у тувинцев

Амыр-Менди! Ойраты Тюрки, и они не могут скомуниздить у Тюрков)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Эр-Суге сказал:

Ув.Руст! Пока вы внятно не представите корень слова в санскрите, не поверю что это слово санскритское (мнение зарубежных ученных не знающих тонкости языка не счет), т.к. на Тюркском языке и по крайней мере на Тувинском языке очень много слов имя существительных с окончанием на ик, иг, ук, уг, үк, үг. Кочевники в истории человечества гегемонили, и думаю от кочевников заимствовали они многие слова, разбираться надо по многим словам, а то чуть что то арабизм, то персизм, то китаизм, что у нас своего языка не было что-ли. Как я замечаю гордости нету, сразу сдаемся, ссылаясь на не Тюрков.

Эр-Суге Вы не доверяете данным ДТС? Когда надо доверяем, когда не надо значит не доверям, что за такой избирательный подход. Может тогда сами представите тюркский корень термина чериш/шериг? В древнетюркском насколько мне известно в значении войска использовался термин "су/сю", отсюда звание сюбаши и т.д.

Насчет тюркского единства мне не надо писать, на это у меня свое сугубо личное мнение. Один язык еще не означает кровного или культурного родства.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Adiko said:

Кыргызско <-> Русский словарь

ийе

ийе I, ийи
то же, что. от→ ооба да (утверждение);
ийи, андан кийин? да, ну а затем?
ийе II, ийи

ээ

ээ I
1. хозяин;
жер ээси хозяин земли;
үй ээси хозяин дома;
үй ээси жана каноктор хозяин дома и гости;
ээ бол- овладеть;
техникага ээ бол- овладеть техникой;
көзүнүн жашына ээ боло албай калды он не мог сдержать слёз;

даңса

даңса I, даңза
(в эпосе) родословная книга (в которую вписываются имена знаменитых людей);
манжуу каны Нескара, артык баатыр дагы бар, чоң даңсада каты бар фольк. есть и знаменитый богатырь Нескара, маньчжурский хан, (о нём) есть запись в большой родословной книге.

даңсачы

(в эпосе) писец, ведущий даңса I (см.).

даңса - маньчжурское слово. Пришел в монгольские языки и в языках тюркских народов в составе монголов во время господства маньчжуров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, enhd сказал:

даңса - маньчжурское слово. Пришел в монгольские языки и в языках тюркских народов в составе монголов во время господства маньчжуров.

Амыр-Менди Энхд ака!

 

1 час назад, Rust сказал:

Эр-Суге Вы не доверяете данным ДТС? Когда надо доверяем, когда не надо значит не доверям, что за такой избирательный подход. Может тогда сами представите тюркский корень термина чериш/шериг? В древнетюркском насколько мне известно в значении войска использовался термин "су/сю", отсюда звание сюбаши и т.д.

Насчет тюркского единства мне не надо писать, на это у меня свое сугубо личное мнение. Один язык еще не означает кровного или культурного родства.

 

Как не верю, верю, и поэтому и привожу ДТС, а вот кто вывод сделал что это санскритское слово тому и не верю, а самой слове верю т.к. это родное слово с детства, когда играли войну всегда мээң шериим (мое войско) типа такого.

Надеюсь вы ссылаетесь что это слово санскрит, вот дайте корень и доказывайте что это санскрит.

А вот про единство и родство я не писал, я писал про гордость))) Но я уважаю тех людей, кто хочет Тюркского союза, по нашему Тюрк эл.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Эр-Суге сказал:

Ув.Руст! Пока вы внятно не представите корень слова в санскрите, не поверю что это слово санскритское (мнение зарубежных ученных не знающих тонкости языка не счет), т.к. на Тюркском языке и по крайней мере на Тувинском языке очень много слов имя существительных с окончанием на ик, иг, ук, уг, үк, үг. Кочевники в истории человечества гегемонили, и думаю от кочевников заимствовали они многие слова, разбираться надо по многим словам, а то чуть что то арабизм, то персизм, то китаизм, что у нас своего языка не было что-ли. Как я замечаю гордости нету, сразу сдаемся, ссылаясь на не Тюрков. 

Мустафа Кемаль!

вот-вот, через чур много антитюркской литературы начитались, что уже не понимаю где свои, где чужие

язык это наша мать, которую надо почитать, в каз. родной язык будет "ана тіл" - мать язык, думаю в других тюркских языках также 

Мустафа Кемалья Ататюрка также уважаю, человек сохранивши независимую тюркскую государственность в самые тяжелые для тюркских народов время.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Эр-Суге said:

Амыр-Менди Энхд ака!

 

Как не верю, верю, и поэтому и привожу ДТС, а вот кто вывод сделал что это санскритское слово тому и не верю, а самой слове верю т.к. это родное слово с детства, когда играли войну всегда мээң шериим (мое войско) типа такого.

Надеюсь вы ссылаетесь что это слово санскрит, вот дайте корень и доказывайте что это санскрит.

А вот про единство и родство я не писал, я писал про гордость))) Но я уважаю тех людей, кто хочет Тюркского союза, по нашему Тюрк эл.

кшатра - санскритское слово, а "чэрэг, цэрэг" соответсвенно тувинское "шериг" являются монгольским словом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, enhd сказал:

кшатра - санскритское слово, а "чэрэг, цэрэг" соответсвенно тувинское "шериг" являются монгольским словом.

 Шериг, Шерги, Ширтек, Ширик,  Ширээ? ) Эти слова тоже монгольские?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...