Jump to contentAltai Xangai

Cалджиуты

Recommended Posts

-Хатагин овгийн үүсэл гарлын талаар манай уншигчдад сонирхуулна уу?

-”Монолын нууц товчоо”-г уншсан хүн болгон мэднэ дээ. Тэнгэрээс шар гэрэл гараад Алунгоо ээжийн хэвлийг илж, хөл хүнд болсноор Буга Хатаги, Бухад салжу, Бодончар мунхаг төрдөг. Тэд бол яг тэнгэрээс заяатай гурван хүү нь юм. Нууц товчоонд тэнгэр язгууртай гэж онцолж хэлсэн байдаг. Энэнээс салжууд овог гэж улдсэнгүй. Харин боржигон, хатагин овог гэж үлдсэн. Өвөрмонголын Алшаад бас хатагинчууд бий. Наадамд Үүшин хошуунаас урьсан. Энэхүү наадмыг хоёр хоёр жилээр хийгээд байхад түүх угсаа маань тодроод байна гэж бодож байна. Буриадад ч бас хэсэг хатагинчууд байгаа тухай түүхийн эх сурвалжид дурдсан байдаг. Өвөрхангай аймагт байсан нь Галдан бошигтын үймээний үөэр гарсан гэдэг. Угийн бичигтээ бичээд үлдээсэн учир баталгаатай. Шарын шашны том том сүм хийдүүдийг толгойлдог хамба лам нар нь хатагинчууд байсан юм билээ. Үүшүн хошуу уламжлалаа хадгалж, туг сүлдээ нууцлан хадгалж ирсэн тухай би анх Өвөрмонголын Хурцбаатар гэдэг эрдэмтний “Атаа арвангурван тэнгэрийн тайлга” гэж номоос уншсан юм. Үүнээс л Үүшүн хошууны хатагинчуудыг мэдэж авсан.

Б.Төгсжаргал

http://sonin.mn/2009/08/12/%d0%b3-%d0%b0%d...bd%d0%be%d0%b4/

"Союзы племён делились на множество мелких групп племён и родов. Собственно монголы,

как сообщает Рашид ад-дин, состояли из монголов-нирунов и монголов-дарлекинов... К нирунам кроме кият-борджигинов принадлежали

тайджиуты, салджиуты, катакины, дурбэн, баарины, урут, мангут, барулас, йисут и мн. др."

Үүшүн- это Усунь?

Где Cалджиуты?

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Союзы племён делились на множество мелких групп племён и родов. Собственно монголы,

как сообщает Рашид ад-дин, состояли из монголов-нирунов и монголов-дарлекинов... К нирунам кроме кият-борджигинов принадлежали

тайджиуты, салджиуты, катакины, дурбэн, баарины, урут, мангут, барулас, йисут и мн. др."

Үүшүн- это Усунь?

Где Cалджиуты?

салжууды есть среди сартулов Бурятии. сартулы населяют Джидинский (монголоор Зэдийн) район РБ.

и еще тувинских салчаков по-моему принято считать потомками салджиутов. так как в свое время салджиуты не присоединились к Чингисхану и они были частично перебиты и разбросаны. а остатки могли войти в состав тувинцев, так как после разгрома найманского ханства вместе с ойратами они вполне могли оказаться в том регионе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Khagan

А тюрки-сельджуки имеют какое-нибудь отношение?

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Союзы племён делились на множество мелких групп племён и родов. Собственно монголы,

как сообщает Рашид ад-дин, состояли из монголов-нирунов и монголов-дарлекинов... К нирунам кроме кият-борджигинов принадлежали

тайджиуты, салджиуты, катакины, дурбэн, баарины, урут, мангут, барулас, йисут и мн. др."

Үүшүн- это Усунь?

Где Cалджиуты?

т.е. резюмируя вышесказанное, наконец то господа халха-монголы оставили в покое кереев и найманов!!! :kz1: уфф

Share this post


Link to post
Share on other sites
т.е. резюмируя вышесказанное, наконец то господа халха-монголы оставили в покое кереев и найманов!!! :kz1: уфф

с чего взял что оставили? сами ваши название почему то с тюркских языков не переводится. были бы они тюрками они не носили бы монгольские название.

Share this post


Link to post
Share on other sites
с чего взял что оставили? сами ваши название почему то с тюркских языков не переводится. были бы они тюрками они не носили бы монгольские название.

Нацагдорж носит же германскую и ничего :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
с чего взял что оставили? сами ваши название почему то с тюркских языков не переводится. были бы они тюрками они не носили бы монгольские название.

алло, гараж, вы то сами (халха) читаете что пишете? или вопросом на вопрос отвечаете? я те про Фому, а ты мне про Ерёму... эх млин... :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Булган хангай
Где Cалджиуты?

Салжуты есть среди ногайцев как Чалджиут и среди татар как Салюты.

И тоже есть Сиджиуты.

алло, гараж, вы то сами (халха) читаете что пишете? или вопросом на вопрос отвечаете? я те про Фому, а ты мне про Ерёму... эх млин... :blink:

Твой предки говорили гуага,гуага а теперь их потомки говорят ку ка ре ку. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Салжуты есть среди ногайцев как Чалджиут и среди татар как Салюты.

И тоже есть Сиджиуты.

Твой предки говорили гуага,гуага а теперь их потомки говорят ку ка ре ку. :lol:

просто маленький, сопливый, невоспитанный клоун ;) безотцовщина, жалко тебя, детёныш... :mellow:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Булган хангай
просто маленький, сопливый, невоспитанный клоун ;) безотцовщина, жалко тебя, детёныш... :mellow:

И ты мне жалко,что ты перестал быть воронам , и стал уже именно карлук-уйгурам. :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Булган хангай

Вот Ногайские роды.Просто посмотрите сколько там монголов.

минг минг минг минг

юз юз юз джуз(юз)

кырк кырк кырк кырк

джалаир джалаир джалаир джалаир

сарай сарай сарай сарай

конгурат конгурат кунграт конгурат

найман найман найман айман(найман?)

аргун аргын аргун аргын

алчин алчин алчин алчын

кыпчак кипчак кипчак кыпчак

кыргыз кыргыз кыргыз кыргыз

чакмак чакмак чакмак чакмак

калмак калмак каламак калдык

шымырчик сымырчик сымырчик шымырчик

бадай будай будай бадай

арлат арлай арлат арлай(адылай)

килекеш кинегес кенегес кунакаш

кыят кыят кыят кыят

хытай хытай хытай кытай

канглы канглы канглы кангелди

джуналахи джубаладжи джусуладжи чоплачи

пуладчи булат пуладчи буланчи

онгут онгут онгут онгкот

мангут мангыт мангыт мангыт

тангут тангут тангут тангут

джыйыт джыйыт джыйыт джыйыл

кереит кераит кераит кыйрат

джалаут джалджаут джалджут чарчут(чалчут)

илачи илачи джуладжи ылаачи

меркит меркит меркит меркит

буркут буркут буркут буркут

араб араб гариб арап(араб)

куралаш куралас барлас курлас

кият кият кият кият

туркмен туркмен туркмен туркмен

джубурган джубурган шубурган чубурган

кышлык кышлык кышлык кыштык

гирей гирей гирей

дурмен дурман дурмен дурман

табын табын табын табан

тама тама тама там(тама?)

рамадан рамадан рамадан рамлам(рамнан)

уйшун уйшун уйшун ойшон

хафиз хафиз хафиз апыз(апыл)

татар татар татар татар

санхиян сактиян сахтиян сактан

оглан оглан оглан углам(оглан)

ширин ширин ширин ширин

чаркас чилкас чилкас чилкас

чимбай чимбай чимбай чынабай

уйгур уйгур угур уйгур

таргыл таргыл таргыл таргыл

шуран суран шуран сооран

буйурук буйурак бойрок

онг онг онгкой

байаут буйут буйазут

куджи, кучи кучи кошчу(кушчу)

бурят бурия бирия

килечи килечи килечи

каттаган каттаган катаган

мамасит масит масид

джуйут джуйут чувут

уймаут уймаут уймаут

оглен оглен оглен

кары кары кары

сулдуз сулдуз сулдуз

авар агар ачар(агар)

баташ банаш табаш

джулджут джилджиут

джурат джурат джуурат

тилау тилау

тубай тубай тубай

курлат курлаут куулат(курлат)

кыргын кыркын кыргын(кырчин)

калывай кылдый

тургак, турган турган

ябу ябу ябу

кохат кохат кохат

куджалык куджалык коджолук

кардари киради кирдираи(кылдырай)

буйат буйтай буят

уйурджи уйурджи

б.дж.к.р. йадж.к.р.

онгачит онгачит

баглан баган

кырлык карлук

митан митан

тюрк турукай

бурлан бурлат

анмар арнамар

утарчи утарчи

ойрат ойрот

маджар маджар

бахрин бахрин

тувадак тоодак

азак адак(азак)[/b]

авган санвадан урмак кычит

кимат каракалпак махди джыглак

шуджа-ат туйчи тушлуб ойчу

теит уйрасут кур чыкыр

дераджат джуйрасут кара кутчу

каучин никуз мундуз

юрга там чит

фахыр бостон мойтон

турмаут дуджир казак

нуджин бусе окулат

убрят уз кыдый

урйуз уят

кабаша мит

баташ буллак

калтабий

катаган

кийрат(килят)

Share this post


Link to post
Share on other sites
И ты мне жалко,что ты перестал быть воронам , и стал уже именно карлук-уйгурам. :unsure:

вообще-то я себя всегда считал рода человеческого... с птицами у меня как-то не очень... :blink:

а вам, молодой человек, всё же стоило бы быть "поаккуратней на поворотах"...

твои посты, дружище, очень похожи на "предъявы" ПМС-ной и "неласканной" женщины... уж ты меня извини, но... очень похоже... поэтому я тебя и назвал "безотцовщиной"... если я и не прав, то тогда в твоём воспитании твой отец всё равно ни как не поучавствовал... или... ну да ладно... комментарии закончились..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Салджиуты где имеются? Версии связыващие их

с Сельджуками и салчаками есть у... Груссе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У башкир есть племя сальюты, по общему признанию историков они потомки салджиутов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где Cалджиуты?

В состав Салчак-ского хошуна тувинцев входит род салчак, название которого-Л. П. Потаповым, также сопоставляется с этнонимом салджиут (Потапов, 1969, стр. ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этой теме не нашел, значит в какой-то другой, не помню точно, мы выяснили, что название племени происходит от тюркского сал - плот, салчи/салджи/салча/салчак - плотовщик.

Share this post


Link to post
Share on other sites

§ 17. Долго-ли, коротко-ли - Добун-Мерган скончался. После смерти Добун-Мергана, Алан-гоа, будучи безмужней, родила трех сыновей. То были: Бугу-Хадаги, Бухату-Салчжи и Бодончар-простак.

§ 21. "Но каждую ночь, бывало, через дымник юрты, в час, когда светило внутри (погасло),1 входит, бывало, ко мне светло-русый человек; он поглаживает мне чрево, и свет его проникает мне в чрево. А уходит так: в час; когда солнце с луной сходится, процарапываясь, уходит, словно желтый пес. Что ж болтаете всякий вздор? Ведь если уразуметь все это, той выйдет, что эти сыновья отмечены печатью небесного происхождения. Как же вы могли болтать о них как о таких, которые под пару простым смертным? Когда станут они царями царей, ханами над всеми, вот тогда только и уразумеют все это простые люди!"

 

 

 

mn-gkhan.gif

 

 

 

130px-Timurid.svg.png

 

 

Флаг с изображением  трёх месяцев-это нирунский флаг?

Share this post


Link to post
Share on other sites

2010January30175931image001.jpg

 

IslamicFlagOttoman.png

 

Оттаман-селджукский (салджиут?)флаг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://hunturk.net/haberarsivi/178/turklerin-ergenekondan-cikisi.html

 

 

 


Türklerin Ergenekon'dan Çıkışı

 

Ergenekon Destan'ı, Türkler'in yüzyıllarca çift sürerek, av avlayarak, maden
işleyerek yaşayıp çoğaldıkları etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal
toprakların öyküsüdür. Ergenekon Destanı'nın önemli bir çizgisi, Türkler'in
demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi çelikten silahlar
yapmak, Eski Türkler'in doğal sanatı ve övüncü idi. Ergenekon Destanı'nda
Türkler, demirden bir dağı eritmiş ve bunu yapan kahramanlarını da
ölümsüzleştirmişlerdir. Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz Han'ın kurmuş olduğu
Türk-Moğol Devleti'nin tarihçisi Reşideddin tarafından saptanmıştır. Reşideddin,
''Câmi üt-Tevârih'' adlı eserinde Ergenekon Destanı ile ilgili geniş bilgiler
vermektedir. Fakat Reşideddin, -yukarıda da değinildiği gibi- bir Türk destanı
olan Ergenekon Destanı'nı moğollaştırmıştır (Ergenekon Destanı'nın nasıl
moğollaştırıldığı hakkında Prof.Dr.Bahaeddin Ögel'in, Türk Mitolojisi [1.cilt,
59-71. sayfalar] adlı yapıtında geniş bilgiler vardır).
ergenekon.jpg
Ergenekon Destanı, Hıve hanı Ebulgazi Bahadır Han'ın 17.yy.da yazmış bulunduğu
''Şecere-Türk'' (Türkler'in Soy Kütüğü) adlı esere de kaydedilmiştir.Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşında'ki Anadolu'yu, Ergenekon'a
benzeterek aynı adı taşıyan bir kitap yazmıştır. Ergenekon Destanı'nda Bozkurt,
öteki Türk destanlarında da olduğu gibi, ön planda ve baş roldedir. Bu kez
Türkler'e yol göstericilik, kılavuzluk yapmaktadır. Bir rivayete göre Türkler,
Ergenekon'dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart
(Nevruz Bayramı) olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon'dan çıkış
işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır. Ergenekon Destanı,
bugün Türk Milleti'nin dünyaya nasıl yayıldığını ve çeşitli coğrafyalarda nasıl
hükmettiğinin anlatan ve bugünde Bütün Türk Dünyasının hep birlikte Nevruz
adıyla kutladığı bir bayramdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://hunturk.net/haberarsivi/178/turklerin-ergenekondan-cikisi.html

 

 

 

Türklerin Ergenekon'dan Çıkışı

 

Ergenekon Destan'ı, Türkler'in yüzyıllarca çift sürerek, av avlayarak, maden

işleyerek yaşayıp çoğaldıkları etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal

toprakların öyküsüdür. Ergenekon Destanı'nın önemli bir çizgisi, Türkler'in

demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi çelikten silahlar

yapmak, Eski Türkler'in doğal sanatı ve övüncü idi. Ergenekon Destanı'nda

Türkler, demirden bir dağı eritmiş ve bunu yapan kahramanlarını da

ölümsüzleştirmişlerdir. Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz Han'ın kurmuş olduğu

Türk-Moğol Devleti'nin tarihçisi Reşideddin tarafından saptanmıştır. Reşideddin,

''Câmi üt-Tevârih'' adlı eserinde Ergenekon Destanı ile ilgili geniş bilgiler

vermektedir. Fakat Reşideddin, -yukarıda da değinildiği gibi- bir Türk destanı

olan Ergenekon Destanı'nı moğollaştırmıştır (Ergenekon Destanı'nın nasıl

moğollaştırıldığı hakkında Prof.Dr.Bahaeddin Ögel'in, Türk Mitolojisi [1.cilt,

59-71. sayfalar] adlı yapıtında geniş bilgiler vardır).

ergenekon.jpg

Ergenekon Destanı, Hıve hanı Ebulgazi Bahadır Han'ın 17.yy.da yazmış bulunduğu

''Şecere-Türk'' (Türkler'in Soy Kütüğü) adlı esere de kaydedilmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşında'ki Anadolu'yu, Ergenekon'a

benzeterek aynı adı taşıyan bir kitap yazmıştır. Ergenekon Destanı'nda Bozkurt,

öteki Türk destanlarında da olduğu gibi, ön planda ve baş roldedir. Bu kez

Türkler'e yol göstericilik, kılavuzluk yapmaktadır. Bir rivayete göre Türkler,

Ergenekon'dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart

(Nevruz Bayramı) olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon'dan çıkış

işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır. Ergenekon Destanı,

bugün Türk Milleti'nin dünyaya nasıl yayıldığını ve çeşitli coğrafyalarda nasıl

hükmettiğinin anlatan ve bugünde Bütün Türk Dünyasının hep birlikte Nevruz

adıyla kutladığı bir bayramdır.

есть перевод на русском?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чандмань тамга.

 

21.JPG

 

22.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

http://hunturk.net/haberarsivi/178/turklerin-ergenekondan-cikisi.html

 

 

 

Türklerin Ergenekon'dan Çıkışı

 

Ergenekon Destan'ı, Türkler'in yüzyıllarca çift sürerek, av avlayarak, maden

işleyerek yaşayıp çoğaldıkları etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal

toprakların öyküsüdür. Ergenekon Destanı'nın önemli bir çizgisi, Türkler'in

demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi çelikten silahlar

yapmak, Eski Türkler'in doğal sanatı ve övüncü idi. Ergenekon Destanı'nda

Türkler, demirden bir dağı eritmiş ve bunu yapan kahramanlarını da

ölümsüzleştirmişlerdir. Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz Han'ın kurmuş olduğu

Türk-Moğol Devleti'nin tarihçisi Reşideddin tarafından saptanmıştır. Reşideddin,

''Câmi üt-Tevârih'' adlı eserinde Ergenekon Destanı ile ilgili geniş bilgiler

vermektedir. Fakat Reşideddin, -yukarıda da değinildiği gibi- bir Türk destanı

olan Ergenekon Destanı'nı moğollaştırmıştır (Ergenekon Destanı'nın nasıl

moğollaştırıldığı hakkında Prof.Dr.Bahaeddin Ögel'in, Türk Mitolojisi [1.cilt,

59-71. sayfalar] adlı yapıtında geniş bilgiler vardır).

ergenekon.jpg

Ergenekon Destanı, Hıve hanı Ebulgazi Bahadır Han'ın 17.yy.da yazmış bulunduğu

''Şecere-Türk'' (Türkler'in Soy Kütüğü) adlı esere de kaydedilmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşında'ki Anadolu'yu, Ergenekon'a

benzeterek aynı adı taşıyan bir kitap yazmıştır. Ergenekon Destanı'nda Bozkurt,

öteki Türk destanlarında da olduğu gibi, ön planda ve baş roldedir. Bu kez

Türkler'e yol göstericilik, kılavuzluk yapmaktadır. Bir rivayete göre Türkler,

Ergenekon'dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart

(Nevruz Bayramı) olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon'dan çıkış

işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır. Ergenekon Destanı,

bugün Türk Milleti'nin dünyaya nasıl yayıldığını ve çeşitli coğrafyalarda nasıl

hükmettiğinin anlatan ve bugünde Bütün Türk Dünyasının hep birlikte Nevruz

adıyla kutladığı bir bayramdır.

есть перевод на русском?

Турки пишут,что день Наурыза-Это день Ергенекона!

 

Наурыз это монгольский праздник? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Флаг казахского ханства.Тоже три луны.

 

kz-fic1.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не казахский флаг. Это новодел 20 века.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...