Jump to contentAnwar

Тюркские Пословицы и Поговорки

Recommended Posts

Не совсем понятен смысл.

Мое личное восприятие пословицы - награды на шее как результат ума (как правило на шее, раньше кончено, до орденов и медалей). Возможно я и не прав.

Link to post
Share on other sites

Не совсем понятен смысл.

Кеуде - не шея, а грудь. Смысл пословицы - Глупый управляется через слухи, умный направлен своим сердцем.

Link to post
Share on other sites

Кеуде - не шея, а грудь. Смысл пословицы - Глупый управляется через слухи, умный направлен своим сердцем.

Хорошее объяснение, ничего не скажешь.

Однако ж, понятие "тізгін" казахи никогда не применяют к тому, что вообще связано со слухом, а понятие "кеуде" никогда не примняют к тому, что связано с сердцем или душой.

Link to post
Share on other sites

Көңілсіз жұмыстан көтсіз бала туады.

----------------------------------------------------

От безрадостной «любви» родятся бездарные дети.

Ұрлық қыл да, мал тап. Ойнас қыл да, ұл тап.

---------------------------------------------------------------

Хоть угоном, но добудь скот. Хоть заигрыванием (противоправно, прелюбод), но роди сына (имелось в виду если у мужчины нет скота и нет сыновей).

Үш нәрсе шыққан жеріне қайта сыймайды: Бірі – ауыздан шыққан сөз, бірі – жайын (нән) балық, бірі – атылған оқ, - дейді.

-----------------------------------------------------------------------

Три вещи никогда не помещаются обратно: Сказанное слово, рыба сом и выстреленная пуля.

Үш нәрсе тұрған-тұрған жерінде тұрып сыймайды: Бірі – от басындағы күл, бірі – бойға жеткен қыз, бірі – өлген өлік, - дейді.

--------------------------------------------------------------------------

Три ....... никогда не остаются на своем месте: Зола в доме, соершеннолетняя дочь и тело покойника.

Бүркіт қартайса, тышқаншы болады,

Қар қартайса, бибі болады.

Ұры қартайса, сопы болады,

Шешен қартайса, мылжын болады,

Ер қартайса, қылжыр болады.

---------------------------------------------------

Старый беркут ловит мышей,

Старец пытается быть святым,

Старый вор суфием,

Старый оратор болтун,

Старый воин слабый.

Естіген құлақтың жазығы жоқ.

-----------------------------------------

У слышавшего нет вины.

Сөз – сөзден туады, сөйлемесе қайдан туады?

-----------------------------------------------------------------

Слово от слова родится, если молчать откуда ему взятся?

Link to post
Share on other sites

Калмыцкие пословицы (просто не нашел куда выложить, думаю ничего страшного что сюда):

Жалқаудың үйінде отын жоқ, жалмауыздың үйінде ас жоқ – У лентяя нету дров, у обжоры нет еды.

Желден дауыл, қалжақтан жанжал – Из ветра может произойти буря, а из шутки ссора.

Қасқырдың ауызы жесе де қан, жемесе де қан – Волк ест или не ест, а пасть всегда в крови.

Айдың жарығын ұры сүймейді – Сияние луны не нравится лишь вору.

Ақпа құлаққа айтылған сөз сиырдың мүйзіне лақтырған дәнмен тең – Слова сказанные не желающему их слушать все равно что бросать зерна на рога корове.

Ақылсыз ішкен-жегенін айтады, ақылды көрген-білгенін айтады – Глупец расказывает что ел и пил, умный что видел и слышал.

Ақымаққа сот жоқ – Для глупцов суда нет.

Қыдырған иттің тамағы тоқ – Бродячая собака всегда сыта.

Алтынды кір баспайды – Золото не грязнеет.

Жалғыз ағаш орман емес, жалғыз жігіт ел емес – Одно дерево еще не лес, один джигит еще не народ.

Су көрмей етігіңді шешпе – Не видя воды не снимай сапог.

Сұрамшақтық жаман, сұрағанда бермеген одан да жаман – Просить плохо, но еще хуже отказать просящему.

Әкемнен бұрын туып, бабамның қойын бағыппын, - депті бір өтірікші – Говорил один лгун: Родился я раньше отца и пас дедовских овец.

Қара сиырдан да ақ бұзау туады – И от черной коровы родятся белые телята.

Тілде сүйек жоқ – Язык без костей.

Түйе мінген кісі көкке жақын – Человек на верблюде ближе к небу.

Кыргызские пословицы:

Бармын деп аспа, жоқпын деп саспа – Что все есть не гордись, что ничего нет не стыдись.

Байда мал көп, кедейде арман көп – У богача скота много, у бедняка мечты много.

Байға мал қымбат, кедейге жан (или - Жаманға жаннан мал қымбат) – Богачу скот дорог, бедняку жизнь дорога.

Екі молла бүтін кісі, бір молла жарты кісі – Два муллы один человек, один мулла полчеловека.

Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды – В один казан две головы кошкаров не поместятся (в смысле, что два одинаковых человека вместе не сживутся).

Жамансыз жақсы болмайды – Без худа нет добра.

Қан майданда ханда өледі – На поле боя и ханы гибнут.

Жауға өлсең де сырыңды айтпа – Умри, но не делись душой с врагом.

Ойнап сөлесең де ойлап сөйле – Шути, но прежде думай.

Қыз күнінде қыздың бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады? – Все девушки хороши, откуда только берутся плохие жены?

Қолмен істегенді мойнымен көтереді – За сотворенное рукой отвечаешь шеей (т.е. головой).

Ағаш еккенге, мал баққанға бітеді – Дерево служит посадившему во благо, скот служит пастущему во благо.

Әдепсіз жігіт ауыздықсыз атпен тең – Невоспитанный джигит сродни коню без удил.

Ер жігіт өлсе де қабағын шытпайды – Настоящий мужчина даже умирая не дрогнет веком.

Қарақшының азығы жолда – Пища вора в пути.

Дос аз, дұшпан көп – Друзей мало, врагов много (в смысле, что не забывай).

Наданға жылтырағанның бәрі алтын – Невежде все золото что блестит.

Айыл итінің құйрығы қайқы – У собак аила даже хвосты загнуты кверху (в смысле, что вместе смелее).

Сауда да достық жоқ – В торговле дружбы нет.

Өнер алды қызыл тіл – Главное из искусств красноязычие (ораторство).

Құлақпен естіген күмән, көзбен көрген шын – Услышанное сомнительно, увиденное правда.

Суды сіңетін жерге құй, сөзді ұғатын кісіге айт – Воду лей в почву принимающую, слова говори понимающему.

(перевод с казахского мой)

Link to post
Share on other sites

1) Жумыткадан жун кырыккан

2) Буынсыз жерге балта шаппа

3) Кулан жигылса, кулагына бака шанкылдыйды

4) суйексиз, кан жок

5) ериншектин ертени битпейди

6) жактыртпаганнын деми сасык

7) балалы уйдин урлыгы жатпас

8) отиз улымнан осырыкшыл шалим артык

9) желке ас болмас, жиен ел болмас

Link to post
Share on other sites

Кеуде - не шея, а грудь. Смысл пословицы - Глупый управляется через слухи, умный направлен своим сердцем.

Хорошее объяснение, ничего не скажешь.

Однако ж, понятие "тізгін" казахи никогда не применяют к тому, что вообще связано со слухом, а понятие "кеуде" никогда не примняют к тому, что связано с сердцем или душой.

Амыр прав, "тізгін" здесь не серьга или награда, а поводок - Глупый ведом ушами, а умный грудью (сердцем). В Жетысу говорят кеуде про сердце или душу, а серьги называют сырға (то ли русизм в казахском, то ли тюркизм в русском), чтобы серьги называли "тізгін" не слышал.

Link to post
Share on other sites

Амыр прав, "тізгін" здесь не серьга или награда, а поводок - Глупый ведом ушами, а умный грудью (сердцем). В Жетысу говорят кеуде про сердце или душу, а серьги называют сырға (то ли русизм в казахском, то ли тюркизм в русском), чтобы серьги называли "тізгін" не слышал.

Не знаю, не знаю. Для полноты давайте подождем новых мнений.

Link to post
Share on other sites

Калмыцкая пословица

Тілде сүйек жоқ – Язык без костей.

У народа саха есть тождественная поговорка: Тыл уҥоҕа суох.

Edited by tumat
Link to post
Share on other sites

Тувинская пословица

"АКСЫ-БИЛЕ ААЛ КЁЖЮРЕР,

ДЫЛЫ-БИЛЕ ДЫТ УЖУРАР"

"Устами может аул перенести (перекочевать)

Языком может лиственницу спилить"

Так говорят про безнадежных болтунов, про людей не сдерживающих обещание, умеющих только языком молоть.

Link to post
Share on other sites

Казакская:

Біреудін қатыны басқаға қыздай көрінеді - Чья то жена другим мужчинам видится девушкой :)

Link to post
Share on other sites

Еще казахские про детей:

Балшықтан илесеңде бала тап - Хоть слепи из глины, но ребенка в этой жизни родить ты обязан.

Балалы үй базар, баласы жоқ үй қу мазар - В доме где есть дети всегда шум и веселье, дом где нет детей подобен заброшенной могиле.

Link to post
Share on other sites

Еще казахские про детей:

Балалы үй базар, баласы жоқ үй қу мазар - В доме где есть дети всегда шум и веселье, дом где нет детей подобен заброшенной могиле.

Ногайские про детей:

Балалы уьй базар, баласыз уьй мезар - перевод идентичен

Уьй йылувы - там-калавы, карт йылувы - ул яшавы - Тепло дома - добротность его кладки его стен, тепло для старика - жизнь его сына.

Ногайские про нерадивых:

Куьнъ коьрмеген - куьнъ коьрсе - куьндыз шырак ягар, кой кормеген - кой коьрсе кой айдап багар - кто не видел солнца - увидев его будет днем будет зажигать лампу, кто не видел овец - увидев отару будет гонять её при пастьбе.

Кулук сюймес кулымга бир каранъгы -ямгыр - для работника не желающего работать всегда льет ливень (дословно - для подданного не желающего отбывать работой подать - всегда льёт ливень)

Ногайские про злюк:

Ийт ырылдамаса - кабпас - Собака не зарыча - не лает

Link to post
Share on other sites
  • Модераторы

О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ АЛТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦ

ОБ УМЕ И ГЛУПОСТИ

*

Байжанова Н.Р. (Институт филологии СО РАН, Новосибирск)

В алтайском паремиологическом фонде пословицы об уме и глупости составляют целую самостоятельную группу. Концепты ‘ум’ и ‘глупость’ являются составной частью целой концептуальной макротематической группы пословиц, характеризующих человека. Концепт ‘человек’ противопоставлен другим, таким, как ‘вещь’ и ‘природа’. Цель этой статьи – выявить содержание этих пословиц.

В когнитивной лингвистике существует разные определения термина ‘концепт’. Мы под этим термином, вслед за Н.Ф. Алефиренко, понимаем когнитивную (мыслительную) категорию, оперативную единицу «памяти культуры», квант знания, сложное, нестрого структурированное смысловое образование описательно-образного и ценностно-ориентированного характера [1, 17]. Различаются общекультурные концепты (мир, свобода, жизнь, любовь, смерть и т.п.), отражающие общечеловеческие ценности, и этнокультурные концепты (например, дача – у русских, юрта – у кочевых народов и т.д.). Совокупность концептов как семантических единиц, отражающих культурную специфику мировосприятия носителей языка, образует концептуальную область, соотносимую с понятием ментальности как способа видения мира. Концепты, отмеченные этнической спецификой, входят в область, соотносимую с менталитетом как множеством когнитивных, эмотивных и поведенческих стереотипов нации.

Концепт как ментальное образование высшей степени абстрактности связан преимущественно именно с его определением, выражением через слово [2, 268]. Культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму. В отличие от понятия концепт как единица ментальности может иметь образное, понятийное и символическое выражение. В языковой культуре разных этносов они разные.

Анализ алтайских пословиц показывает, что один и тот же концепт в пословицах может иметь несколько значений, связанных между собой по смыслу. Эти смыслы выделяются нами как логические смыслы, или логемы.

Логема – логико-семантическая единица обобщенного характера, объединяющая несколько паремий. Она выступает в качестве обобщающей исходной мысли, объединяющей группы конкретных характеристик и оценок отдельных культурно значимых смыслов, выявляемых в паремиологическом фонде [3, 112].

В функционально-семантическом плане в этой группе пословиц нами выделяются два их типа: 1) пословицы, характеризующие человека: умный – глупый; 2) пословицы, дающие советы о том, как поступать, если человек глуп.

1) Пословицы, характеризующие человека: умный – глупый. В алтайских пословицах ‘ум’ понимается как способность мыслить, понимать. По-алтайски санаалу кижи или кöгÿстÿ кижи ‘умный человек’, тенек кижи, санаа jок, аамай кижи ‘глупый человек’.

Логема «глупый не понимает, поэтому ему не надо ничего говорить» присутствует в пословицах: Улуган ийтти угарга коомой, / Уйалбас тенекти айдарга коомой (3) – Воющую собаку слушать неприятно, / Бесстыдному глупцу говорить (что-либо) неприятно; Тон jерге казык кирбес, / Тон тенек jöпкö кирбес – В мерзлую землю кол не войдет, / Совсем глупый не согласится; Тенекке айдып сÿме де болбос, / Теке сÿзÿп, неме болбос (3) – Говоря глупцу, хитрости (ума) ему не прибавишь, / Бодая козла, ничего не добьешься. Глупого человека бесполезно поучать.

В последней пословице образ козла олицетворяет тупого, недалекого человека. В следующей логеме утверждается: «глуп тот, кто хвалит себя или своих близких»: Jаан тенек балазын мактаар, / Оок тенек ийдин мактаар – Большой глупец ребенка своего хвалит, / Маленький глупец собаку свою хвалит. Вариант: Ÿй тенек уулын мактаар, / Кал тенек катын мактаар (2) – Немного глупый сына хвалит, / Совсем глупый жену хвалит. Так говорят с осуждением о недалеком человеке, который хвалит только свое: своих детей, собаку, но не соседей, и который не умеет расположить к себе других людей.

Логема «умный или глупый человек заметно из его речи»: Эштек кулагынан танылу, / Тенек кижи – эрмегинен (4) – Осла видно по ушам, / Глупого человека по словам. Глупец открыто говорит обо всем, его речь груба: Сабат казан ажыра кайнаар, / Санаазы jок ажыра айдар (1) – Ведра-казаны чрезмерно кипят, / Неумный, не понимая меры, все говорит. Арыктын санаазы омок, / Аамайдын сöзи кезем (5) – У худого ум бодрый, / У дурака слово грубое.

У мудрого человека слово острое, умное: Шонкордын кöзи курч, / Ойгордын сöзи курч (3) – У сокола глаза острые, / У мудрого слова острые; Jакшы эрмектен сагыш кожулар, / Jаман сöстöн тер тöгÿлер (1) – От хорошего разговора ум прибавляется, / От худого слова пот скатывается. В этой пословице концепт ум (сагыш) представлен метафорически глаголом “прибавиться”, который придает ему образ вещества, которое можно прибавить или убавить.

В следующей подгруппе паремий утверждается, что ум определяется не по возрасту человека. Логема «не всякий старый человек умен» присутствует в пословицах: Сагалда санаа йок – В бороде ума нет (букв.). В русском языке есть аналогичная пословица: Бородой ума не меряют; Киш бöрÿгин сагыш кошпос, / Сагалын сагыш болбос (4) – Твоя соболиная шапка ума не прибавит, / Твоя борода ума не придаст. Если человек глуп, то облик старого человека с бородой, олицетворяющего, как правило, мудрого человека, или его богатая одежда не изменят его интеллектуальных качеств.

В алтайском языке ‘ум’ связан с такими частями тела человека, как голова (баш), грудь (кöгÿс). Как правило, человек глазами видит и умственно переваривает полученную им информацию из реальной действительности в своей голове. Ум человека, его способность мыслить, связан именно с головой человека. Например: Кöс кöрÿп те турза, кöксинде jок – Хоть и глазами видит, в душе (букв. в груди) нет ничего. Получается, что местом хранения информации является душа, грудь человека. Или: 1) Кöстÿ кижи кöрöр, / Кöгÿстÿзи сезер (3) – Человек с глазами увидит, / Человек с грудью прочувствует; 2) Башту ла кижи сагышту эмес, / Кöстÿ ле кижи кöгÿстÿ эмес (4) – Не каждый человек, у кого есть голова, умен, / Не каждый у кого глаза разумен; Кöрзö дö, кöгÿсте jок, / Укса да, сагышта jок (4) – Хоть и смотрит глазами, но в душе ничего нет, / Хоть и слушает, но мыслей нет. Так говорят о человеке, который не понимает сути увиденного или услышанного. Приподнятое положение головы может говорить о человеческом высокомерии, например: Кöп билердин кöкси бийик, /Ас билердин бажы бийик (4) – Кто много знает, у того душа высока, Кто мало знает, у того голова высока.

В этой группе немало пословиц, построенных на основе логемы «глаза отражают душу и разум человека»: Кöзи чокту, / Кöкси ойлу – Глаза лучистые, / Сердце разумное; Кöс кичÿ, тöбÿ терен – Глаз и мал, да дно глубоко (4). Вариант: Кöзи кичинек те болзо, / Jе тÿби онын терен (3) – Хоть и глаза маленькие, / Но дно их глубокие; Кöс кöрÿп те турза, / Кöксинде jок – Хоть и глазами видит, / В душе нет ничего.

В народе считается, что признаком большого ума является наличие у человека широкого лба. Бывает и так, что у человека широкий лоб, но ума мало, тогда говорят: Саамайы узун да болзо, сагыжы ас (3) – Хоть и лоб широкий, но ума мало.

Ум (сагыш, санаа) человека противопоставляется красоте. Логема «красотой достигнешь одного, а умом – еще больше» утверждается в алтайской пословице: Сагыжыла талай кечер, / Кöзиле кöл кечер (4) – Умом море переплывет, / Глазами озеро переплывет. Здесь море символизирует далекое, а озеро – близкое. Здесь лексемы ‘умом’ и ‘глазами’ выражены творительным падежом с метафорическим значением, выражающим значение средства передвижения.

Глупый человек метафорически может сравниваться с дятлом, стучащим по дереву: Тон агаш чокыган томырткада сагыш jок (3) – У дятла, стучащего по замерзшему дереву, ума нет.

Ум описывается в алтайских пословицах как нечто, измеряющееся в длину (короткий ум). В следующей пословице метафорой глупости выступает выражение санаазы тутак ‘ум его короткий’: Менин сабарым кыска, / Сенин санаан тутак – У меня палец короткий, / У тебя ум короткий.

2) Пословицы, дающие советы о том, как поступать, если человек глупый. В них утверждается, что «не стоит связываться с глупым»: Тенекле кожо тапканча, / Тедÿле кожо jылыйтса торт – Чем находить с глупцом, / Лучше потерять с умным.

В пословицах императивного типа частотна логема: «глупого не учи». Она реализуется в следующих пословицах: Кал тенекти ÿретпе, / Калай тегин истебе – Глупого не учи, / Зря не преследуй; Тенекти кöкÿтпе, / Тедÿни ÿрет – Глупого не учи, / Умного учи; Тыгынбасты курчытпас, / Тыnдабаска айтпас – Тупое не точи, / Неслуха не учи. Выражение ‘тупое не точи’, т.е. ‘тупой нож не точи’, ‘неслуха не учи’ – ‘глупого не учи’. Глупый, как его не учи, останется глупым. Эта же логема может быть дополнена следующим содержанием: «глупого не учи, если поучать, то учи, хваля его»: Тошкынды ÿретсен, сулуктап jÿр, / Тенекти ÿретсен, мактап jÿр – Необъезженного коня обучай, взнуздав, / Глупого поучай, хваля. Так говорят, когда один человек поучает недалекого, неумного человека. Старые люди считают, что если глупого учить, то он может неправильно понять и может совершить неправильные поступки». Тенекти тенек дезен, теп-тегин ого öштöдöрин (3) – Скажешь глупому, что он глуп, попусту дашь ему ненавидеть себя; Кööрöмкöй кöлгö дö калып ийерге белен (3) – Глупый и в озеро готов броситься; Темир кызыза, сынарын билбес, / Тенек кöкÿзе, öлöрин билбес – Когда железо раскалится – не знает, что может сломаться, / Когда глупец раззадорится – не знает, что может умереть.

Анализ концептуальных свойств человека умный и глупый показало то, что они реализуются в ряде пословиц, имеющих общие логемы. Выявление этих смыслов позволяет нам найти им определенное место в общей тематической системе алтайских пословиц.

ТЕКСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. АЧ 28.07.94: газета «Алтайдын Чолмоны» от 28 июля 1994 г.

2. Калкин: Калкин А.Г. Кан-Капчыкай // Алтай баатырлар. – Горно-Алтайск, 1995. – Т. 12.

3. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. Собраны В.В. Радловым. – СПб., 1866. – Ч.1. Поднаречия алтайцев, телеутов, черневых и лебединских татар, шорцев и саянцев. – С. 1-7.

4. ФМ – Фольклорные материалы архива Института алтаистики им. С.С. Суразакова.

5. Ялатов Н.К. Чанкыр туулардын чöрчöктöри. – Г-А.: Уч-Сумер», 1993. – С. 86-88.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. – М.: Academia, 2002. – 394 с.

2. Воркачев С.Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 17. – Вып. 2. – Краснодар, 2003. – С. 268-276.

3. Савенкова Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. Ун-та, 2002. – 240 с.

Summary. The article is devoted to the concepts of Altai proverbs about intellect and foolishness. Two functional-semantic aspects are singled out in this group of proverbs. There are certain common parts peculiar to the conceptual qualities of “clever” and “foolish”.

Опубликовано (предположительно) в Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Выпуск 10. / Под общей редакцией Т.Г. Боргояковой. – Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2006. –

<br clear="all"> * Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (проект №04-04-00395 а).

Link to post
Share on other sites

Еще казахские пословицы и поговорки (мой перевод):

«Көше берсең мал семіз, көшпесең қатын семіз» (кочуешь - скот жирный, сидишь на месте - бабы жирные);

«Жаяу қойшы - жатқан қойшы, өгізді қойшы - өлген қойшы, түйелі қойшы - тұрған қойшы, атты қойшы - ашуы қатты қойшы» (пеший пастух/чабан - лежащий/спящий пастух, пастух на быке - мертвый пастух, пастух на верблюде - стоящий/неподвижный пастух, пастух на лошади - сердитый пастух);

«Анқау елге - арамза молда» (наивному народу - нечестный мулла);

"От жаманы селеу, ел жаманы Тілеу" (среди трав плохой селеу, среди родов Телеу) - про род Младшего жуза Телеу, также как и в Среднем жузе Тарақты в народе "жаман";

Казахские пословицы/поговорки про русских (со времен колонизации степи Россией):

«Орыстан болса досың, қойныңда (беліңде) балтаң болсын» - если имеешь друга русского, то имей за пазухой топор;

«Орыс нан жесе, ақша алады» - если русский ест хлеб, то значит он берет взятки;

«Қазақ түлеген түйе, орыс бұта» - казах это линяющий верблюд, а русский - кустарник (весною линяющий верблюд оставляет на кустах клочья собственной шерсти);

«Орыс орыстығын көрсетеді» - попытаюсь объяснить как могу: поговорка о том, что русскому человеку свойственны характерные черты, называемые казахами общим понятием «орыстық» - бессердечность, жестокость, непочитание старших, обычаев, "атеистичность", нежелание знать язык местного народа и тем самым чуждость и пр., напротив понятия «қазақтық», «қазақи» несут все положительное и родное (следует отметить что эти понятия вне национальные! А наверное больше культурные понятия. К примеру, русский может быть «қазақи», вспомните Г.Н.Потанина и других и наоборот, свой же, тюрк, может показать «орыстық» - вспомните Ермака или знаменитого крещенного казаха Павлодарского уезда, прославившегося своей жестокостью, правда запамятовал его имя); Вспомнил - Антон.

Казахские матери, унимая капризного ребенка, пугала его: «Орыс келді! Орыс келді! Қасқыр келді! Қаскыр келді!» - приехал русский! приехал русский! пришел волк! пришел волк!

Отсюда сравнение: «Татардын (ноғайдын) бетін тырнасаң орыс көрінеді» - если поцарапать лицо татарина увидишь русского (про частичную обруселость);

Edited by АксКерБорж
Link to post
Share on other sites

"От жаманы селеу, ел жаманы Тілеу" (среди трав плохой селеу, среди родов Телеу) - про род Младшего жуза Телеу, также как и в Среднем жузе Тарақты в народе "жаман";

Мм..да, эту поговорку в первый раз слышу, я сам из рода Тілеу-Қабақ, есть поговорка про другой род "ет жаманы көмекей, ел жаманы Шөмекей"

На счет, «Орыстан болса досың, қойныңда (беліңде) балтаң болсын» у нас чуть по другому, топор нужно держать за спиной, пряча и наготове, потому что в любой момент русский может предать тебя, «Орыстан болса досың, артында (арқанда) айбалтаң болсын».

Link to post
Share on other sites
  • Модераторы

Про топор за спиной много поговорок у различных тюрко-монгольских народов приводит Трепавлов.

Link to post
Share on other sites

Мм..да, эту поговорку в первый раз слышу, я сам из рода Тілеу-Қабақ, есть поговорка про другой род "ел жаманы көмекей, ел жаманы Шөмекей"

На счет, «Орыстан болса досың, қойныңда (беліңде) балтаң болсын» у нас чуть по другому, топор нужно держать за спиной, пряча и наготове, потому что в любой момент русский может предать тебя, «Орыстан болса досың, артында (арқанда) айбалтаң болсын».

Ғафу етіңіз, бұл мәтелді Әліхан Бөкейхановтың еңбегінен алдым.

Ваш вариант поговорки отрицателен в отношении потомков Чжамухи. :)

Link to post
Share on other sites

"Пусть руки отсохнут у того кто не радеет за свой род", есть такая казахская пословица. И еще одна шутошная про девушек найманок надеюсь никто не обидится "он үшке дейін найман, он үштен кейін шайтан". Перевод "до 13 лет найманка, а после 13 чертовка)".

Link to post
Share on other sites

Казахи о былых временах былого величия говорят: "Қойдын үстіне бозторғай жұмыртқалаған кез" (букв: времена, когда на спинах овец гнездились степные жаворонки).

Т.е. времена, когда от обилия скота в степи жаворонкам негде было свить гнезда, кроме как на спинах пасущихся овец (эпоха коммунизма). :D

Link to post
Share on other sites

Тюрки 6-8 вв.:

1. «Имеющих головы, они заставили склонить (головы); имеющих колени, они заставили преклонить колени» (Малов, 1951, стр. З6, памятник Кюль-Тегину, 2).

2. "Острием копья, лезвием меча и силою рук"

Племена Чингизхана 12-13 вв.:

3. «Когда он, направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами» (Сокровенное сказание, с.158).

Казахи:

1. Басы барды идірдік, тізесі барды бүктірдік (Имеющих головы, заставили склонить головы; имеющих колени, заставили преклонить колени)

2. Найзаның ұшымен, қылыштың жүзімен, білектің күшімен (Острием копья, лезвием меча и слою рук)

3. Кигіз туырлықты, ағаш уықты (племена, живущие в юртах с войлочным покрытием, с деревянными жердями)

Что это если не прямая преемственность?!

Link to post
Share on other sites
  • Модераторы

"слою рук" это силою рук?

Если это не преемственность, то общераспространенные образы. А то, что Вы приписали казахам - откуда?

Link to post
Share on other sites

Если это не преемственность, то общераспространенные образы.

Если общераспространенные образы, то у каких народов распространены, у монголоязычных есть?

А то, что Вы приписали казахам - откуда?

Опять как с Плетневой, трудно самому поискать по указанным ссылкам? :D

Это распространенные в казахском языке и литературе образные поговорки, можете убедиться через поисковики.

Link to post
Share on other sites
  • Модераторы

А что Вы не могли найти у Плетневой? Сказавши "а", говори "б". Выкрики с мест особого значения не имеют.

«Когда он, направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами» (Сокровенное сказание, с.158).
- как раз из монгольского памятника. Так что если у казахов такое действительно есть в фольклоре, что Вы никак не подтвердили, то это заимствование из монгольских шаблонных фраз. Хотя нечто подобное встречалось еще ранее.
Link to post
Share on other sites
  • Модераторы

Т.е. Вы снова перепутали все? Но ведь Плетневу и Рашид-ад-дина может перепутать только настоящий мастер. :)

С какими-такими "тюркскими образами"? Сами привели монгольский памятник, потом сказали, что у казахов есть схожая фраза в фольклоре. Ну, ясно, что было раньше, и кто у кого заимствовал. И в чем преемственность тоже разъяснилось.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...