Jump to contentGuest sanj

Улус Джучи (Золотая орда)

Recommended Posts

Ақтөбеде «Ер Едіге – Ноғайлы дәуірінің жыры» атты дастан жарыққа шықты.
Бейсенбі, 26- қараша күні Ақтөбеде «Ер Едіге – Ноғайлы дәуірінің жыры»
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы ұйымдастырылып, 500 данамен жарыққа шыққан жыр альбомының тұсаукесер рәсімі өтті. “ Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар” бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылған шараға облыс әкімі , есімі елге танылған бірқатар тарихшылар мен профессорлар қатысты. Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры, жырау Алмасбек Алматов, “Едіге батырды ” жырлаған жырау Қайролла Иманғалиевтің ұрпағы Қарақалпақстан елінен Нуридден Қайроллаев, және онлайн режимде Нұр-Сұлтан қаласынан ҚР Парламенті Сенатының депутаты, заң ғылымдарының докторы, профессор Мұхтар Құл- Мұхаммед, Германия елінен шығыстанушы түркі халықтарының қаһармандық эпосын зерттеуші, профессор Карл Райхл, РФ У.Алиев атындағы Қарашай-Шеркес мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Насипхан Суюнова, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, тарихшы, драматург, профессор Әнес Сарай қатысты. Олар видеобайланыс арқылы Едіге батыр жайындағы пікірлерін ортаға сала отырып,ұлттық өнерімізді жаңғыртуға қосқан үлесі үшін облыс әкімі Оңдасын Оразалинге алғыс білдірді.
“Едіге батыр – тарихи тұлға.Осы орайда бүгін орта ғасырдағы айбынды мемлекетіміз Алтын Орданың 750 жылдығына тұспа-тұс келіп отырған шараның да орны ерекше.
Алтын Орданың 750 жылдығы дегеніміздің өзі тарихты тану, батыр бабаларымызды ұлықтау және басқосудағы басты мақсатымыз Едіге батырды тұлғаландыру, тарихи орынын зерделеу”,-деп атап өтті Оңдасын Оразалин.
Сонымен қатар, облыс әкімінің қолдауымен еліміздің әр өңірінен шыққан 40-там астам жыршы-жыраулардың орындауында дыбыстық жазбаға түсірілген 500 дана дастан жарыққа шықты. Екі бөліктен тұратын дастанда «Қырымның қырық батыры» және «Едіге батыр» туралы тарихи мәлімет, жырды бізге жеткізген жыраулар, еліміздің әр өңірінен сол мұраларды жырлаған жыршы-жыраулардың өмір-баяндары, қазақ, орыс және ағылшын тіліне аударылған. Аймақ басшысы алдағы уақытта да Едіге батыр мен оның ұрпақтарына қатысты қолға алған тың жобалар мен зерттеулердің бәрі табысты жүзеге аса беретіндігін жеткізді. Сондай-ақ, облыс әкімі конференция барысында тарихшылардың білдірген ұсыныстардың орындалуын қадағалауды орынбасары Мейрамбек Шермағанбетке тапсырды. Мәдени шара “Едіге деген ер екен” жыр кешімен қорытындыланды.
В Актобе вышел в свет альбом с эпосом «Ер Едіге – Ноғайлы дәуірінің жыры»
В четверг, 26 ноября, в Актобе прошла международная научно-практическая конференция «Ер Едіге – Ноғайлы дәуірінің жыры», в рамках которой состоялась презентация одноименного альбома, выпущенного тиражом 500 экземпляров.
В мероприятии, организованном в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру: Болашаққа бағдар», приняли участие аким области Ондасын Уразалин, профессор Казахского национального уинверситета искусств Алмасбек Алматов, потомок жырау Кайроллы Имангалиева, воспевшего Едіге батыра, Нуридден Кайроллаев из Каракалпакстана, в онлайн режиме депутат Сената Парламента РК, доктор юридических наук, профессор Мухтар Кул-Мухаммед, востоковед, профессор Карл Райхл из Германии, доктор филологических наук, профессор Карачаево-Черкесского государственного университета Насипхан Суюнова, профессор Анес Сарай и другие.
Участники обменялись мнениями о Едиге батыре и поблагодарили акима области Ондасына Уразалина за вклад в возрождение национального искусства.
«Едиге батыр - историческая личность. Сегодняшнее знаменательное событие приурочено к 750-летию Золотой Орды. Для сохранения и популяризации народного творчества в нашей области ведется большая планомерная работа: привлекаются ученые-исследователи, способные не только систематизировать, но и актуализировать богатое наследие. Работа над созданием музыкального альбома «Ер Едіге – Ноғайлы дәуірінің жыры» – о великом батыре из героического эпоса «Едіге» - велась активно с прошлого года», - отметил Ондасын Уразалин.
При поддержке акима области выпущено более 500 экземпляров альбома-сборника, в котором представлен цикл интересных архивных исследований о Едиге батыре на казахском, русском и английском языках, пояснения о выдающихся эпических жырау-сказителях и краткая справка о более сорока современных жырау-исполнителях со всех регионов страны.
Глава региона отметил, что в дальнейшем все новые проекты и исследования касательно Едиге батыра и его потомков будут успешно реализованы и поручил заместителю акима области Мейрамбеку Шермаганбету следить за исполнением рекомендаций, высказанных историками в ходе конференции.
Сборник будет роздан библиотекам.
Конференцию завершил творческий вечер с участием известных жыршы-жырау «Едіге деген ер екен...».
Link to comment
Share on other sites

58 минут назад, asan-kaygy сказал:
Цитата

Мы издали перевод исторического сочинения Абдулгаффара Кырыми, там приведена полная история рода Мамая, к тому же и сам автор оказался прямым потомком Мамая. Так вот, согласно этой исторической генеалогии, потомки Мамая никуда не уходили, они остались среди татар. В крови Ивана Грозного никакой татарской крови не течет!

На редкость интересное его интервью.

 • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

Экрем Калан
УЛУС ДЖУЧИ (ЗОЛОТАЯ ОРДА) И СТРАНЫ ВОСТОКА:
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII – XIV вв.

______________________________________________________________________________________

"К слову сказать, в Египте оказались не только рабы из Золотой Орды, но и свободные люди. Например, когда на помощь Хулагу были присланы из Сарая сотни воинов, Берке поссорился с ним и приказал своим воинам вернуться или уехать в Египет. Воинов, приехавших в Египет, султан принял с почетом, одарил конями и деньгами, старших назначил начальниками, и они стали эмирами. Когда татары узнали об этом, они стали приезжать в Египет целыми группами. Им также был оказан очень милостивый прием. Численность татар в Египте росла (в Каире до сих пор имеется целый квартал под названием «Орду» – бывший татарский лагерь)181.
В Орде И. Барбаро наблюдал своеобразную для глаз итальянца-горожанина жизнь кочевников и особенно отметил любопытный и малоизвестный факт: земледелие у татар, их весьма богатые урожаи, изобилие продаваемого ими зерна182. Трактат Пеголотти дает возможность представить себе, как был организован вывоз зерна из степей Приазовья. Центром этой отдельной и весьма развитой отрасли торговли была Тана, но погрузка зерна для максимального сокращения доставки его к морскому берегу совершалась в ряде портов вокруг Таны"

_______________________________________________________________________________________

Интересно, действительно ли существует в Каире квартал "Орду" со времен ордынских переселенцев?

 

Link to comment
Share on other sites

 • Admin
29.11.2020 в 21:56, Kenan сказал:

Экрем Калан
УЛУС ДЖУЧИ (ЗОЛОТАЯ ОРДА) И СТРАНЫ ВОСТОКА:
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII – XIV вв.

______________________________________________________________________________________

"К слову сказать, в Египте оказались не только рабы из Золотой Орды, но и свободные люди. Например, когда на помощь Хулагу были присланы из Сарая сотни воинов, Берке поссорился с ним и приказал своим воинам вернуться или уехать в Египет. Воинов, приехавших в Египет, султан принял с почетом, одарил конями и деньгами, старших назначил начальниками, и они стали эмирами. Когда татары узнали об этом, они стали приезжать в Египет целыми группами. Им также был оказан очень милостивый прием. Численность татар в Египте росла (в Каире до сих пор имеется целый квартал под названием «Орду» – бывший татарский лагерь)181.
В Орде И. Барбаро наблюдал своеобразную для глаз итальянца-горожанина жизнь кочевников и особенно отметил любопытный и малоизвестный факт: земледелие у татар, их весьма богатые урожаи, изобилие продаваемого ими зерна182. Трактат Пеголотти дает возможность представить себе, как был организован вывоз зерна из степей Приазовья. Центром этой отдельной и весьма развитой отрасли торговли была Тана, но погрузка зерна для максимального сокращения доставки его к морскому берегу совершалась в ряде портов вокруг Таны"

_______________________________________________________________________________________

Интересно, действительно ли существует в Каире квартал "Орду" со времен ордынских переселенцев?

 

Вроде все жены Калауна были татарками.

Link to comment
Share on other sites

29.11.2020 в 15:15, asan-kaygy сказал:

Алчины фиксируются в Большой орде? Может нам тоже повозмущаться празднованию Стояния на Угре? :D

 • Одобряю 2
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, кылышбай сказал:

Как обычно очень объективен в "горячих" вопросах, без лишней политизированности

Да, он очень обьективен, навроде моего друга АКБ, монголов обвинил в присвоении этнонимов, уж постыдился бы? Может нашим тюркским братьям стоит обратить внимание не на внешние монгольские этнонимы племен? А на кыпчацкие рода внутри них? Или у ваших кереев или кереитов рода совпадают с теми кэрэитами? Может у  ваших найман есть племя - Гучугуд? :D

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, кылышбай сказал:

Алчины фиксируются в Большой орде? Может нам тоже повозмущаться празднованию Стояния на Угре? :D

Баташ мурза сын/потомок Алчин Алова участвовал в этом стоянии. Это он сам говорил ногаям. Так что участвовали. 

 • Like 1
 • Одобряю 3
Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, asan-kaygy сказал:

После победы над Венграми,Поляками и Балканских гос, Монголо Татарские набеги продолжались (Есть сведения о столкновении монголов с войсками Латинской империи?) ? Или все таки 1242 г они вернулись в Каракорум ?

 • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

58 минут назад, Ереке сказал:

После победы над Венграми,Поляками и Балканских гос, Монголо Татарские набеги продолжались (Есть сведения о столкновении монголов с войсками Латинской империи?) ? Или все таки 1242 г они вернулись в Каракорум ?

 В Монголию вернулись "реестровые" имперские войска , а Бату со своими контингентами, включая недавно сформированные , остался на Волге .   Но сил начинать новые войны ( например, с той же Латинской империей ) у него не было..  Стояла задача укрепить свою власть  среди кочевников и наладить вассально-даннические отношения с покоренными народами.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, asan-kaygy сказал:

Есть ли то же самое в письменном виде, хочу почитать перед сном, буду спорить с ногайцам в интернете, которые любят называть нас монголами и кровными врагами их белых и пушистых чистокровных кипчаков, таких, как и тех, которых мы видите ли ассимилировали и превратили в таких же, как и мы маньчжур (чукчей, китайцев, тунгусов, калмыков) и монгол, такие вообще на форуме обитают? Очень обидно, знаете ли( 

P.S. Шикарная лекция, но хотелось бы побольше

Edited by Qairly
 • Одобряю 2
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Qairly сказал:

Есть ли то же самое в письменном виде, хочу почитать перед сном, буду спорить с ногайцам в интернете, которые любят называть нас монголами и кровными врагами их белых и пушистых чистокровных кипчаков, таких, как и тех, которых мы видите ли ассимилировали и превратили в таких же, как и мы маньчжур (чукчей, китайцев, тунгусов, калмыков) и монгол, такие вообще на форуме обитают? Очень обидно, знаете ли( 

P.S. Шикарная лекция, но хотелось бы побольше

Все факты из научных статей, которые можете на академии почитать

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Qairly сказал:

 

P.S. Шикарная лекция, но хотелось бы побольше

Рахмет, будут выходить и другие лекции по данной теме

 • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Qairly сказал:

 

P.S. Шикарная лекция, но хотелось бы побольше

Рахмет, будут выходить и другие лекции по данной теме

Link to comment
Share on other sites

15 часов назад, asan-kaygy сказал:

Дошел до 10 мин., дальше сын не дал досмотреть. Оказывается в Дешти-Кыпчаке до прихода монголов такие страсти кипели. По идее эти междоусобицы и взаимоотношения кыпчаков с Русью и Хорезмом перед монгольским вторжением отдельная тема для хорошей книги. Юрий Кончакович был православным или имя из русских летописей?

 • Одобряю 2
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, кылышбай сказал:

Дошел до 10 мин., дальше сын не дал досмотреть. Оказывается в Дешти-Кыпчаке до прихода монголов такие страсти кипели. По идее эти междоусобицы и взаимоотношения кыпчаков с Русью и Хорезмом перед монгольским вторжением отдельная тема для хорошей книги. Юрий Кончакович был православным или имя из русских летописей?

Видимо православный

Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, asan-kaygy сказал:

Хороший подкаст. Много лет слушаю их. Есть выпуск с Балановским, он там про аргынов рассказывает. Классные темы обсуждают. Есть хорошие выпуски с Мельниковой

 • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×
×
 • Create New...