Jump to content



nik

Пользователи
 • Content Count

  66
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About nik

 • Rank
  Пользователь

Старые поля

 • Страна
  BG

Recent Profile Visitors

5488 profile views
 1. Глупости! Великая Китайская стена произходит из Манжурию, а Манджурия - ето место етногенезе (расогенезе) алтайских народов (или праалтайци).. Ти сам опровергаеш.. своя (твоя совместная с П. Юхасе) псевдоисторическая теза о "европеидние афанасиевские пра-тюрки европеди" Праалатайци являются наследники ностратов (по язике), но антропологически они явлются наследники и туземних протомонголоидов - т.е они монголоиди. Пра-Тюрки тоже принадлежали к монголоидной расе..
 2. Бла-бла! Не имееш ничего что сказат по существе! Хо-хо-ха-ха!! "Върви на майната си" (Върви при майка си) - не цинизъм.. Твоя общая култура , и как лингвист , не стоит и 2 копейки!!!! Тоже: "връй джендема", върви на майната си, джендем (т.е "уходи по дяволите") – от тур. ад, пъкъл: израз от Северозападна България.. http://www.google.bg/search?client=firefox...%B5%D0%BD%D0%B5 http://www.google.bg/search?hl=bg&clie...art=10&sa=N
 3. "Вот видите как весь ученый мир знает, чтит и ценит наших предков тюркоболгар." Глупости и евтини инсинуации!! Автор говорит о тюрки, и о влияние которое они оказали на споменатие народи - один такои народ (според автора) являются древние болгари! "А что вы предлагаете всем нам в замену этих светлых страниц болгарской и общечеловеческой истории? Только ничего не означающие несвязанные слова и при том ни на русском, ни на болгарском языках." "этих светлых страниц болгарской и общечеловеческой истории"? Конкретно? Какие страници? Что значит "светлые"? Аз не съм ти студент, така че настоявам
 4. Я не согласен с вам если говорим о болгари.. Хуносянбийци Атила били неколкократно разбити (оногури тоже участвували в их разгроме), и практически изчезли - не оставляя реликти (култура и другие) в восточной Европе..Люди погречилис, погерманчилис, посарматилис - т.е они били асимилировани практически..Тюрки западного каганата покорили част болгаров чуть в второй половине шестом веке - ето видно, из кореспонденцию Тюрханоса (тюрский княз) с Византию.. Болгарски етноним не имеет общего с тюрки.... Болгари - как тюрки (тюркизование) и как славяни (славянизование) използуют древние нетюрские
 5. Да не се обиждаме лично, моля. Не мога да се съглася с Баскаков... Баскаков пропуска, премълчава един важен факт (умишлено или не!), който е в противоречие с цялата му теза..А той е: Махмуд Кашгари, ерудит и блестящ изследовател, през 11 век описва и разпознава като тюркски езици, в "Диван.. ", - езиците на волжските българи, също така на предците на днешните чуваши, и на печенегите, той пише че "езикът на народите булгар, сувар и пачанаг, които обитават близо до границите на Рум (Византия), е тюркски" .В същото време той (Кашгари) не споменава в произведението си "Диван..", че езикът на съсе
 6. "А может все таки среди тюрков были и европеоиды, и происхождением они не только из Сибири?! :tw2:" "..В 552-555 г. недоволни от господарското отношение на жужаните, тюрките въстават и завладяват каганата, като го превръщат в свой, собствен. Тюркското племе се превръща в мощен център на етногенеза с големи асимилаторски възможности, като в следващите векове, ще погълне голяма част от старите индоевропеиски, ирано-тохарски и угорски популации в Централна и Средна Азия. Вторият процес е с по-регионално значение. Той започва от д-вата Южна Лян. Нейния владетел Туфа Фан, също бяга от дългата и б
 7. 1. "Жужаните наричат хуносянбийските мигранти turgut, което на техния старомонголски език означава охраняващ, граничар, пазач, страж, тъй като те са заселени в югозападните гранични територии на Жужанската д-ва, за да пазят границата и „да добиват желязна руда, за изготвянето на оръжия за жужанския каган”. Названието тургут, започва да се предава в китайска транскрипция като - тукю, а за хората на Ашина се превръща в етноним, с последвалата редукция на гърленото монголско „г” в по-мекото „кь”, дало общоизвестното ни тюркут, тюрк, тюрки. И днес в повечето тюркски езици се среща личното име Т
 8. Sanskrit "Diva, Dyu, Dyo, Divya, Divija": "Diva" n. (Sanskrit): Sky, Heaven (En) http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=...HK&link=yes "Dyu", f. (Sanskrit): Sky, Heaven (En) http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=...HK&link=yes "Dyo", f. (Sanskrit): Sky, Heaven (En) http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=...HK&link=yes "Divya", adj. (Sanskrit): Heavenly (En) http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=...HK&link=yes "Divija", adj. (Sanskrit): Heaven-born (En) http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=...HK&link=yes
 9. Если позволите.. Думаю что Deus, Teos, Zeos (Zevs), Devas, Deus (Pitar) /Небеснии Отец/, и другие подобние произходят из праиндоевропейское слово для "Небо" (т.е ето самое слово), а слово "Бог" в славянские язики (или в праславянский език, етнос) произходит из авестийское, т.е восточно-иранское слово /Avestan beĝe/ для "Господар", "Господин", "Лорд", "Бог". "According to the scientific evidences the only possible origin of this word is Old Iranian ‘bagha-‘ meant ‘lord, dignitary, God’ > Old Persian ‘baga-‘, originally from ‘bag-‘ that means ‘to divide, to share’ ~ also Sanskrit ‘bhбga-‘ in
 10. Можно обясните, пожалуйста: "современные русские напоминают скорее тот "исходный" гипотетический славянский тип, который славяне имели ДО начала колонизации северо-востока" Интересно мне какие били праславяни,...но думаю, они не били блондини... Думаю что "блондинност" современих руских является некоторая реликта - из алано-сарматов (Вернандски и его теза о алано-сарматское, точнее аланское, т.е усуно-сакское, произхождение антов), ..или из норманов (норманская теория произхождение русов) - алтернативно роксолани (т.е алани, аланская теория произхождение русов). Вот и одно симпатичное руско
 11. Если интересно некому: Вот и одно интересно, на мой взгляд логически издержано, изследование и анализ етимологии слово "десен": "десен, десница– посока, ръка . В тох./б/ daks.in.āst – южен. /DA-DT-b/ В санскрит daāksina, протоиндоирански dacāčina, авестийски dashna, dačina, средноперсийски dshn, dčn, партянски d`shn, dčn, десен, десница – посока, ръка. В тох./б/ daks.in.āst – южен. /DA-DT-b/ В санскрит daāksina, протоиндоирански dacāčina, авестийски dashna, dačina, средноперсийски dshn, dčn, партянски d`shn, dčn, осетински dжsny, латински dexter, древногръцки dexitj, литовски desi
 12. Мото: "..Голямата неразбория, която страшно много ощети прабългарите и пряко историческата памет на нашия народ, е повсеместното бъркане от историците на 19 и 20 в. на понятията хуни, хунну/сюнну и хони, уни. Ако първото е свързано с един алтайски езиково и расово монголоиден народ, предтеча на тюрките и сроден с протомонголците/сянби, то второто понятие е изцяло индоевропейско по произход, тохаро-иранско, означаващо първоначлно тохарска, а после източноиранска езикова общност" "Етноним": http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=64680 http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=64...mp;#entry92
 13. -Если говорим о Центалной Азии: Перво-Уйгури и Перво-Киргизи - собствено не являтся тюрки (точнее - они неалтайцы, а индоевропейцы),../перво-кангали (кангари) тоже не тюрки, не тюрки и.../ -Если говорим о тюрками Восточной Европе, на мой взгляд - они являются скорее тюркизирование "сарматы" *; Их тюркизация - является "регулярный" процес, в периоде после 6-7 веке, когда политические образувания и народы (племена, етносы) были разбитыи и/или попали власти Западно-тюрксково каганата, а после етого последовал свободный "приток" /емиграция/ тюрских людей (кланах) в Восточной Европе... Вторая тюр
×
×
 • Create New...