Atygai

Пользователи
 • Content count

  249
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by Atygai

 1. На сайте есть транскрипция надписи в честь Куль-Тегина http://bitig.org/?lang=k&mod=1&tid=1&oid=15&m=1 Хотелось бы увидеть перевод с тувинского языка, от участников форума тувинцев. 1 Öze Kök : Teŋіri132 : asïra : yaγïz : Jer : qïlïntaquda : ekin ara : kisi : oγulï : qïlïnmïs : kisi : oγulïnta : öze : ečüm apam : Bumïn qaγan133 : Estemi qaγan134 : olurmïš : olurupan : Türük : budunïγ : Elin : törüsün : tuta : bermis : iti : bermis : Үсті Көк: Тәңірі: асты: нығыз (қоңыр): Жер: қылынғанында (жаратылғанында): екі ара: кісі: ұлы: қылынды (жаратылды): кісі: ұлында: үсті: атам үлкенім: Бұмын қаған: Естемі қаған: отырды: отырып-ақ: Түрік: бүтін (халық)ын: Елін: төресін: тұта берді: жет(кіз)е: берді: Когда наверху голубое Тенгри, а внизу бурая Земля возникли, сотворен был меж ними сын человеческий. Предки мои Бумын каган, Истеми каган правили родом человеческим. Они правили народом законами Тюркскими, они продвигали их. 2 törüt : buluŋ : qop : yaγï ermis : sü sülepen : törüt : buluŋtaqï : budunïγ : qop almïš : qop baz qïlmïs : bašlïγïγ : jüküntürmüs : tizеligig : sökürmüs : ilgerü : Qadïrqan : Jïšqa tegi : keri : Temir qapïγqa tegi : qonturmus : ekin ara : төрт: бұрыш: көп: жауы екен: сү(ңгілі) сүңгілетіп: төрт: бұрыштағы: бүтін (халық)ты: көп: алды: көп тыныш қылды: бастылығын: жүгіндірген: тізелігін: шөктірген (бүктірген): ілгері(алдыға): Қадырқан: Йышқа тие: кері: Темір Қапығқа тие: құндақтады (жорытқан): екі ара(сы): С четырех сторон были враги. В сражениях они покорили народы со всех четырех сторон, усмирили их. Головы имеющих заставили склониться, колени имеющих заставили преклониться! На востоке до Кадырханской черни, на западе до Железных Ворот завоевали. 3 ïdï oqsuz : Kök Türük : anča : olurur ermis : bilge : qaγan ermis : alïp qaγan ermis : bujruq jeme : bilge ermis erinč : alïp ermis erinč : begleri jeme : budunï jeme : tüz ermis : anï üčün : Еlig : anča tutmus : erinč : Еlig tutup : Тörüg : etmis : üze anča : ие русыз: Көк Түрік: сонша: отырар еді: білік(ті): қаған еді: алып қаған еді: бұйрық та: білікті еді екен: алып еді екен: бектері де: бүтін (халық) да: түзу еді: сол үшін: Елді: сонша тұтқан: екен еді: Елді тұтып: Төре(лікті): етті: үсті сонша: Небесные Тюрки без властителей кочевали. Эти каганы были мудры. Эти каганы были велики. И служители их были мудры и велики. И беки с народом были честны и прямы. Так они правили народом. Так они царствовали над ними. 4 kergek : bolmus : yoγučï : sïγïtčï : öŋre : kün : toγusïqta138 : Böküli : Čölüg el139 : Tabγač : Tüpüt140 : Apar 141 : Purum142 : Qïrqïz143 : Üč Qurïqan146 : Otuz Tatar144 : Qïtaň 145 : Tatabi147 : bunča : budun : kelipen : sïγïtamïs : yoγulamïs : antïγ : külüg : qaγan : ermis : anta kisre : inisi : qaγan : керек (қайтыс): болды: жоқтаушы: сықтаушы: өңірге (шығысқа): күн: тумысында: Бөкүлі: Шөлүк ел: Табғач-қытай: Апар: Пұрым: Қырғыз: Үш Құрықан: Отыз Татар: Қытаң: Татабы: бұнша: бүтін (халық): келіп: жылап -сықтады: жоқтады: соншалықты: атақты (көлік): қаған: еді: сонда кері (кейін): інісі: қаған: Умерли они. На похороны пришли послы от Боклий Чолли, Табгач-Китая, Аваров, Тибета, Рима, Кыркызов, Уч-Курыканов, Отуз-Татаров, Киданей, Татабов, столь много народу пришли оплакивать великого кагана. Столь прославленным был он каган! За ним стал его младший брат каганом. 5 bolmis erinč : oγulï atï : qaγan : bolmis erinč : anta kisre : inisi : ečisin teg : qïlïnmadïq erinč : oγulï : аqaŋïn teg : qïlïnmadïq erinč : bilgesiz : qaγan : olurmïs erinč : yablaq : qaγan : olurmïs erinč : bujruqï : jeme : bilgesiz erinč : yablaq ermis erinč : болған екен: ұлы аты(аталығы): қаған: болған екен: сонда кері: інісі: атасы тек (сияқты): қылынбағандық (қызмет етпеген) еді: ұлы әкесі тек (сияқты): қылынбағандық (қызмет етпеген) еді: біліксіз: қаған: отырған екен: жабайы: қаған: отырған екен: бұйрығы: да: біліксіз екен: жабайы болған екен: За ним стал каганом сын. Тогда младший брат не был как старший брат. И сын не пошел в отца. Каганами они были неразумными и дикими. И служители были несведущими и дикими. 6 begleri : budunï : tüzsüz : üčün : Tabγačbudun : teblegin : körlüg : üčün : armaqčïsïn : üčün : inili : ečili : kеksürtükin : üčün : begli : budunlïγ : yoŋušurtuqïn : üčünTürük : budun : elledik : Еlin : ïčγanu : ïdmïs : бектері: бүтін (халық): түзусіз: үшін: Табғач бүтін (халық): тепкісін: көрген: үшін: арбалғандығы: үшін: інілі: әкелі: кектескені: үшін: бекті: бүтін (халық)ты: жоныстырдығы: үшін: Түрік: бүтін (халық): ел еткен: Елін: ішін бұзып: итермеледі: И беки, и простой народ были нечестные. Поддавшись китайцам, обманутые отцы и дети стали врагами. Беки и народ восстали друг против друга. Нарушилось единство Тюркского народа. 7 qaγanladïq : qaγanïn : jetіrü : ïdmïs : Tabγač budunqa : beglik : urï oγulïn : qul : boltï : silik : qïz oγulïn : küŋ boltï : Türük : begler : Türük : atïn : ïtï : Tabγačγï : begler : Tabγač : atïn : tutupan : Tabγač : qaγanqa : қаған еткен: қағанын: жетелей: итерді: Табғач бүтін (халық)на: бектік: ұрық ұлын: құл: болды: сұлу: қыз ұлын: күң болды: Түрік: бектер: Түрік: атын: итере: Табғач-қытайсыну: бектер: Табғач: атын: тұтып-ақ (ұстап-ақ): Табғач: қағанға: Восстали они против своих каганов. Китайцы сделали твоих благородных сыновей рабами, красавиц дочерей - рабынями. Бросили Тюркские беки свои титулы и взяли титулы китайские. И служили они Китайскому кагану. 8 körmüs : elig jïl : isig küčüg : bermis : ilgerü : kün toγusïqda : Böküli : qaγanqa : tegi : sülüjü : bermis : qurïγaru : Temir qapïγqa : tegi : sülüjü : bermis : Tabγač : qaγanqa : Еlin : törüsin : alï bermis : Türük : qara : qamïγ : көрді (бағынды): елу жыл: ісін күшін: берді: ілгері: күн тумысында: Бөкүлі: қағанға: тие: сүңгілей: берді: кері қарай: Темір Қапығқа: тие: сүңгілей: берді: Табғач: қағанға: Елін: төресін: ала берді: Түрік: қара: қамтылған (барлық): Пятьдесят лет они служили. Они воевали до Бокули кагана на востоке, на западе сражались до Железных Ворот. И все ради Китайского кагана. Был охвачен (весь) Тюркский простой народ. 9 budun : anča temis : Еllig : budun ertim : Еlim : ïmtï qanï : kіmke : Еlig : qazγanurman : tеr ermis : qaγanlïγ : budun : ertim : qaγanïm qanï : ne qaγanqa : isig küčüg : berürmen : tir ermis : anča tep : Tabγač : qaγanqa : yaγï bolmïs : бүтін (халық): сонша деген екен: Елді: бүтін (халық) едім: Елім: енді қайсы: Кімге: Елді: қаз тұрғызамын: деп еді: қағанды: бүтін (халық): едім: қағанын қайсы: не қағанға: істі күшті: берермін: деп еді: сонша деп: Табғач: қағанға: жау болды: сказал: "У меня было государство, где оно сейчас? Какой стране служу я? У меня был правитель, где он сейчас? Какому кагану служу я?". И стали они врагом Китайскому кагану. 10 yaγï bolïp : etіnü : yаrаtunu : umаdïq : yana : ičіkmis : bunča : isig küčüg : bertük gerü : saqïnmаtï : Türük : budun : ölürüjen : urïγsaratïyan : ter ermis : yuqadu : barïr : ermis : öze : Türük : Teŋrisi : Türük : Ïduq Jeri : жау болып: жеткені: жаратқанына: шыдадық: жаңа(дан): ішіне енді: бұнша: істі күшті: бергеннен бері: сақтанбады: Түрік: бүтін (халық): өлерменше: ұрығ асыратамын: деген еді: жоқ бола берді: үсті: Түрік: Тәңірісі: Түрік: Ұйық Жері: Стали они врагами и восстали против, но снова были повергнуты. Не могли они служить более. Не смогли они продолжить свой род. Тюркский народ начал вырождаться. Тогда Тенгри Тюрков, Тюрков священная Земля и 11 subï : anča temis : Türük : budun : yoq : bolmazun : tejin : budun bolčun tejin : аqanïm : Elteris qaγanïγ : ögüm : Elbilge qatunïγ : Teŋіri : töpesinte : tutup : jügürü : kötürmüs erinč : aqanïm : qaγan : jeti jegirmi : erin : tašqïmïs : tašïra : Суы: сонша деген: Түрік: бүтін (халық): жоқ: болмасын: дейін: бүтін (халық) болсын дейін: Әкем: Елтеріс қағанды: Шешем («өгейім»): Елбілге қатұнды: Тәңірі: төбесінде: тұтып: жоғары: көтерген еді: әкем: қаған: жеті: жиырма: (батыр)ерін: тасалады: тасалай (сыртқа): вода сказали: "дабы не исчез Тюркский народ, дабы вновь стал страной". Они оказали почет моему отцу, Ильтерис кагану и моей матери («мачехе») Ильбильге катун, превозносили их. Мой отец, каган, собрал семнадцать доблестных героев. 12 yoruyor : tejin : ükü еsidіp : balïqdaqï : taγïqmïs : taγdaqï : inmis : tirilip : jetmis er bolmïs : Teŋіri : küč : bertük : üčün : аqanïm : qaγan : süsi : böri teg : ermis : yaγïsï : qoň teg ermis : ilgerü : qurïγaru : sülep : tеrmis : qubartmïs : qamïγï : жорытты: дейін: күллісі естіп: балық(қала)дағы: таулады: таудағы: інді: тіріліп: жетпіс (батыр) ер болған: Тәңірі: күш: берген: үшін: әкем: қаған: сүңгісі(жауынгері): бөрі тек: екен: жауы: қой тек екен: ілгері: кері қарай: сүңгілеп: терген: құратқан: қамтылғаны: Услышав, что те отправились в поход, кто был в городах вышли на поле, кто был в горах, спустились и собрались вместе семьдесят храбрых воинов. По милости Тенгри, воины моего отца, кагана, были как волки, а их враги как овцы. Воевали то на восток, то на запад,
 2. Ваш фейк легко опровергается! Выше я обосновал, что монгольское "шага - шагай" происходит от тюркского "сакьа". Теперь про остальные термины: сущ. "алшы" происходит от гл. "алшию" - твёрдо, устойчиво встать или широко расставить ноги, в этом положении на боку альчик стоит наиболее устойчиво; поэтому монгольское заимствование из тюркского выглядит укороченным, усеченным и без значения "алц". сущ. "бүк" происходит от гл. "бүгу" - сгибаться, быть согнутым, альчик в этом положении похож на человека согнувшего колени; поэтому монгольское заимствование из тюркского выглядит укороченным, усеченным и без значения "бөх". сущ. "шік" вероятно происходит от понятия "ішік" - изнутри наружу, т.е. это как бы наружная сторона альчика или положения "бүк" ; поэтому монгольское заимствование из тюркского выглядит укороченным, усеченным и без значения "цэх". сущ. "оңқа" вероятно происходит от понятия "оң" - правая сторона [альчика]; поэтому монгольское заимствование из тюркского выглядит укороченным, усеченным и без значения "онх". сущ. "шоңқа" вероятно происходит от понятия "шоңқай" - сидеть на задних лапках [о зверях и животных], т.е. альчик в этом положении напоминает зверька, сидящего на задних лапках; поэтому монгольское заимствование из тюркского выглядит укороченным, усеченным и без значения "шонх". А выражение "оңқа-шоңқа" переводится как "[упасть, полететь] кубарем, кувырком". Так что, ребята монголы вы же казахи забывшие свой язык. енхд как обычно ушел в себя
 3. мы в детстве и в обычные асыки заливали свинец, такой экземпляр имел цену двух асыков еще асык служивший битой заливали хорошей порцией свинца и хорошенько натирали с двух сторон, что она становилась ровной с обеих сторон, такой тип биты-асыка прощал несколько см погрешности и проскальзывая по земле сносила все на своем пути такую обычно не называли сақа, название ее было "зибр", не знаю откуда пошло это название если кто-то вытаскивал такой экземпляр конечно все возмущались, так что перед игрой заранее договаривались и играли только те кто имеет такой зибр еще когда апашки красили шерсть при изготовлении кошмы то закидывали туда асыки, вот так появлялись разноцветные красивые асыки, сақа красился в красный цвет, вот ее-то главное долго не передержать в кипящей воде с краской, а то потеряет свой вес и не будет у нее ударной силы.
 4. По kрайней мере Митиров имеет ученую степень(kандидат историчесkих науk).. По мне: он заслуживает большего доверия,чем историkи любители.. Вы интересовались версией про отравленные водой,я же со своей стороны любезно предоставил вам источниk на специалиста,а не на Виkи,где может любой желающий редаkтировать в угоду себе.. спасибо за Вашу любезность, но по мне так противоречащие записям Левшина А. И. труды этого Митирова скорее сказки Андерсона, чем серьезный исторический источник. У Левшина нет ни слова про отравление по результатам этого разбирательства, какого Ваше мнение, было ли это отравление или нет?
 5. интересно на сегодня в тюркском языке сохранилось это слово "мовал"? какие слова могут иметь созвучие с этим словом, которые означали бы "Будьте всегда опечаленными, стесненными и несчастными"
 6. Митиров А.Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. - Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998.(Уход калмыков в Китай в 1771 году) Цитата "..Казахским Нурали-хану и Аблай-хану грозили с обеих сторон. Из Петербурга приказывали нападать и разорять калмыков, а из Пекина грозили, чтобы они не трогали калмыцкий народ, который идет к ним. Калмыки уклонились от нападений Нурали-хана и Аблая, пошли по северной стороне озера Балхаш. Они подошли к озеру в июльскую жару, страдая от жажды, утомленные дальним путешествием. Все — и люди и скот — кинулись в воды озера, напились и легли на берегу. На следующий день половина народа не встала, оказалось, что вода в озере была не только соленой, но и недоброкачественной. Здесь, на берегу Балхаша, калмыки, можно сказать, и потерпели самое большое поражение, понеся самый большой урон в людях и скоте. Оставшаяся половина была уже ослаблена не только физически, но и морально. Этим и воспользовались киргизы. Они стали нападать небольшими партиями на калмыков на всем оставшемся пути, отбивать людей и скот. Эти случаи и послужили поводом говорить о том, что киргизы нападали и громили калмыков." по вашему заслуживает ли доверие эти труды Митирова (специалист в области истории, этнографии и культуры калмыков)? а киргизам что не грозили кулачками с обеих сторон
 7. Христианство берет свое начало от пророка Исуса Мусульманство берет свое начало от пророка Мухаммеда А кто был пророком проповедовавшим веру в Бога Тенгри, у кого какие соображения, в каком веке и где он мог жить? цитата из РАД, про Огуз-хана мог ли быть Огуз-хан тем самым пророком принесшим тюркам веру в Бога Тенгри?
 8. да обсуждалось, но вот про вторую версию про отравление водой (версия из Вики) нет упоминании вот хотелось бы узнать, откуда растут ноги этой новой версии
 9. По казахский - Шаңды жорық, Пыльный поход По русский - Торгутский побег есть версия что, всего в данной миграции приняло участи 33 тыс кибиток, около 170 тыс человек. из них 15-20 тыс. воины, по другой версии 40 тыс. воины потери в результате миграции калмыков около 100 тыс. В есть два разные версии хронологии событий так по одной из версии большинство калмыков были пленены или убиты в Моинтинской битве близ озера Балхаш по другой версии не было никакого сражения
 10. глупо подвергать сомнению само произведение РАД у меня сомнения насчет правильности перевода совками, тех или иных моментов к сожалению так и не нашел в инете турецкий перевод РАД относительно ЧХ, есть только часть касающейся деяний сельджуков
 11. а почему вы думаете что они не были в составе ЗО? считаю если и не основной контингент, но какая-то часть была в составе ЗО
 12. По вашей логике калмыки и их язык предшествовали керейтам? зачем халхаязычные вечно изобретают велосипед, придумывая новое толкование происхождения того или иного термина или этнонима? по кераитам также указано в РАД-е, откуда идет это название
 13. Atygai

  Аргын

  что там переводить в РАД-е все указано
 14. Atygai

  Аргын

  ну зачем же принимать ложь которую нам навязывают, когда РАД конкретно указал, что первенца назвали так, потому что он родился в пути, а как у нас именуют родившихся в пути, думаю вам не надо объяснять. сондықтан Шыңғысханды қазырғы халхасқа қатысы шамалы, ол түрік болған, сол себепті біз түрік халқына жатамыз, орыстың жазған өтірігін сандырақтап қайталауды қоюымыз керек РАД-тың ішіндегі 90% терминдер түркі тіліне жатады, бырақ өкінішке орай орыстар аударған, сондықтан көп жерлерін өзгерткен деп ойлаймын
 15. глоссарии из РАД Basqaq - монгольский губернатор завоеванной территории Бастық - на казахском значить "начальник", корень слова все тот же "бас" голова раз енхд молчит, есть подозрение что на халхаском голова будет совсем по другому
 16. Atygai

  Жагалбайлы

  Конечно появлялись новые ветви. Конкретно по Жагалбайлы на 1 странице есть список ветвей. Но при этом сохранялось племенное самосознание, даже у таких гигантов как уйсунов, аргынов, найманов и алшынов. не правильные слова используете, "племя" на казахском будет "тайпа", а у казахов к родам это слово не применяется, аргын, найман, дулат и т.д. это все рода, по казахский будет "ру".
 17. Atygai

  Аргын

  Я было тоже в уме проводил параллель: атыгай - Адыгея, полагая, что есть связь между нашими атыгайцами и адыгейцами, и адыгами в общем) К тому же подливало масла в огонь созвучие наших шеркеш с черкес (: В детстве еще читал о созвучии военной терминологии французов с тюрко-монгольскими словами, возможно оставшимися в Европе после гуннов. Например: солдат = сулде (отличительный значок) + атыкъ (стрелок, воин); бригада = бируге (объединяться, единение), а также армия, улан, драгун и т.д.) вот по этому пути и идут халхасцы, пример Борте нежданчик родила первенца, неожиданно значить гость, а гость на халхаском "зочин" вот и после таких махинации появляется что-то созвучное к имени Джучи
 18. Atygai

  Аргын

  конкретно не могу сказать кокой из указанных версии происхождения названия Аргун верный, но указанные вами Темур и Менгу имеют чисто тюркское происхождение выше указывалось не древность рода, племени или народа, указывается что "Этимология названия племени или народа «аргын» имеет давнее происхождение". сам склоняюсь к версии "в древнетюркском словаре этноним «argun» означает: «многочисленный», «многие»", который конкретно подтверждается ДТС, а не фолк толкованиями халхасцев, с приложением непонятных фото типа этого халхас из рода Аргун
 19. как вы установили что именно из рода Алшын ведь если мужская линия 1 пара хромосом остается в неизменном виде, то все люди должны восходить к одному Адаму?
 20. в казахском нет слова "баш", может быть у тех, у кого язык помягче так и произносят, например, у узбеков словарь указывает что голова будет "бош". насчет "басы дұрыс", второе слово означает "правильный", со словом "емес" это уже отрицание, то есть "не правильный" думаю подробно и доходчиво ответил на ваш вопрос, теперь вам осталось только подытожить данную тему вашим любимым выражением "Это слово монголизм, так как в старомонгольском это означает то-то"
 21. басу1. гл. 1) давить; нажимать; прессовать киіз басу → валять войлок көрік басу → задуть горн 2) давить; задавить (например, о машине) абайла, машина басып кетпесін → смотри, чтобы тебя машина не задавила 3) наступать; ступать; шагать алға басу → шагать вперед; идти вперед алшаң басу → шагать широко; перен. быть свободным в действиях аяғын басып кету → наступать на ноги аяғыңды тезірек басу → иди быстрее басқан ізіне тұрмайды → перен. следа его не стоит; и мизинца его не стоит басыңқыра аяғыңды → шагай быстрее басып өту → пройти через шалыс басу → ошибаться; оступаться 4) напечатать; печатать ақша басып шығару → печатать деньги баспаханалық тәсілмен басу → напечатать типографским способом кітап басу → печатать книгу кітап басып шығару → издавать книгу; отпечатать книгу мәтін басу → печатать текст 5) заливать; затапливать (о воде) су басқан жер → место, затопленное водой 6) заволакивать (об облаках); заносить айды бұлт басты → облако закрыло луну даланы қар басты → поле занесло снегом 7) покрываться; покрыться киімін кір басқан → его одежда загрязнена (букв. покрыта грязью) темірді тот басты → железо покрылось ржавчиной тот басу → покрываться ржавчиной 8) зарастать; зарасти; покрыться сплошь (сорной травой) бақшаны шөп басты → огород зарос сорной травой 9) накладывать; прикладывать бармағын басу → прикладывать палец (вместо подписи) мөр басу → ставить печать малға таңба басу → ставить клеймо на скот 10) убавлять; уменьшать (например, температуру, освещение) дәрі аурудың ыстығын басты → лекарство понизило температуру больного жанжалды басу → утихомирить скандал шамның жарығын басып қой → притуши свет керосиновой лампы 11) понижать (например, голос) радионы басу → приглушить радио 12) высиживать (яйца) балапан басып шығару → выводить цыплят тауық балапан басты → курица высиживала цыплят 13) карт. бить; побить ондықты тұзбен басты → десятку побил тузом 14) обуять; охватить (например, о страхе, грусти) оны мұң басты → он стал грустным көңілді қайғы басты → душу охватило горе 15) аяққа басу → игнорировать; не принимать во внимание басу айту → фраз. говорить слова утешения; успокаивать; утешать басып алу → фраз. занять; захватить; овладеть; оккупировать; покорить басып алушы → захватчик басып алушылық → захватничество басып езу → передавить басып жазу → писать с нажимом басып кету → задавать; затоптать; перевесить; перекрыть басың көтертпей тастау → заглушить басып кіру → вторгаться; ворваться басып озу → опередить; перегнать басып озу сызығы → линия обгона басып салу → выстрелить бауыр басу → освоить; привыкнуть бетке басу → говорить прямо в глаза қайғы басу → горевать май басу → ожиреть ұйқы басу → сильно захотеть спать 2. и.д. 1) нажимание; прессование 2) давить; задавить (например, о машине) 3) наступление 4) издание; печатание (например, книг) 5) заволакивание; затапливание; заливание; покрывание 6) прикладывание 7) уменьшение (например, температуры, освещения); понижение (например, голоса) 8) высиживание (яиц) 9) карт. бить; побить 10) охватывание (например, страхом) син. езу, жаншу, мыжғылау, мыжу, таптау
 22. можно вам вопрос как главному генетику форума у человека только гены отца остаются или гены матери тоже остаются думаю гены матери тоже передаются, тогда как можно определить, что 300 и более лет назад у человека какой ген был от матери какой от отца? остаются все гены. из 23 пар хромосом 22 мешаются а 1 пара половых хромосом (определяют пол ребенка) передается в неизменном виде, по ней можно отследить прямую мужскую линию. Есть такие семья которые что по ФИО, что по национальности по паспорту, что по внешним данным, чисто русские, но иногда такие люди в душевной беседе проговариваются о своем прадеде или дедушке казахе. спрашивается, какие у них гены, вряд ли казахские